Skip to main content

Lichen sclerosus bør overvejes ved pruritus i vulva.

Lichen sclerosus kan opstå i alle aldersgrupper og er en vigtig differentialdiagnose ved behandlingsresistent pruritus i vulva.
Uddrag af figur 1
Uddrag af figur 1

Redaktionen

14. sep. 2022
1 min.

Madsen et al giver i deres statusartikel en opdatering på behandling og kontrol af lichen sclerosus (LS) på baggrund af nylig revision af nye guidelines fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi. Diagnosen af LS kan ofte stilles klinisk, men ved mindste tvivl bør der suppleres med biopsi. Forfatterne konkluderer, at fortsat kontrol skal ske ved symptomer eller udtalte objektive forandringer og at der skal være fokus på komplians, vulvapleje og tegn til prækankrose eller malignitet.

Læs statusartikelLichen sclerosus hos kvinderEmilie Plassmann Madsen, Rikke Ekkelund Bonefeld & Christina Damsted Petersen