Content area

|
|

Lockdown var associeret til større myokardieskade ved ST-elevationsinfarkter

Observationsstudie fra et østrigsk hjertecenter viser, at patienter med STEMI havde en større myokardieskade i tidsperioden med coronarestriktioner end STEMI-patienter indlagt i perioder uden restriktioner.
Foto: Coourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Coronapandemien har på flere måder påvirket sygdomsforløb ved kardiovaskulære sygdomme. Ud over den direkte biologiske mekanisme med øget tendens til dannelse af blodpropper har de omfattende restriktioner, som blev indført for at bekæmpe epidemien, påvirket både patienternes henvendelsesmønster og den behandling, som blev tilbudt af sundhedsvæsenet. Et nyt studie sammenligner hjerte-MR-skanninger blandt patienter med STEMI, som blev behandlet på et invasivt hjertecenter i perioder med og uden nedlukning og restriktioner. Artiklen viser, at hjerteinfarkter, som blev observeret under nedlukningsperioderne, var større, formentlig som følge af længere iskæmitid, end de infarkter, som blev observeret uden for nedlukningsperioderne.

Overlæge, professor Peter Riis Hansen, Hjertemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, kommenterer: »Undersøgelsen fra Østrig viser nogle af de indirekte negative sundhedsmæssige konsekvenser af vores respons på COVID-19-pandemien. Der er ingen tvivl om, at påbudt selvisolering, aflysning af ambulante kontroller og elektive procedurer, besøgsforbud på hospitalerne, frygt for smitte med COVID-19 under indlæggelse mv. har medført et faldende antal indlæggelser med hjerte-kar-lidelser, specielt STEMI. Studier har vist, at under pandemien mødte patienter med STEMI senere frem til primær PCI og havde en dårligere prognose. De patofysiologiske mekanismer er ikke klarlagt i detaljer, men hjerte-MR-skanningerne viser nu, at den forsinkede ankomst under pandemien og i særdeleshed under de hårde nedlukninger blev omsat til større infarkter og andre infarktskader (mikrovaskulær obstruktion, intramyokardiel blødning mv.), som alle er markører for dårligere prognose. De såkaldte dør-til-ballontider var uændrede under pandemien, så forsinkelsen var utvivlsomt primært patientrelateret. Viden om disse og andre utilsigtede sundhedsmæssige konsekvenser af pandemiresponset vil utvivlsomt øge opmærksomheden på, at man i fremtiden også prioriterer behandlingskvaliteten af andre sygdomme i passende grad«.

Lechner I, Reindl M, Tiller C et al. Impact of COVID-19 pandemic restrictions on ST-elevation myocardial infarction: a cardiac magnetic resonance imaging study. Eur Heart J 2022;43(11):1141-1153.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Bahast Biuk | 19/05
1 Kommentar
af Jesper Kolbeck | 16/05
3 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 15/05
5 kommentarer
af Jacob Nielsen | 14/05
5 kommentarer
af Thomas Tagmose Thomsen | 13/05
1 Kommentar
af Bjarne Bøgelund-Andersen | 11/05
1 Kommentar
af Thomas Edgar Lauritzen | 09/05
2 kommentarer
af Regitze Videbæk | 07/05
2 kommentarer