Content area

|
|

Lovende resultater efter endoskopisk vakuumbehandling af anastomoselækage efter resektion af rectumcancer med ileostomi

Forfatter(e)
Nikolaj Nerup 1 , John Lykkegaard Johansen 2 , Ghalib Ali Abod Alkhefagie 2 , Pierre Maina 2 & Kenneth Højsgaard Jensen 2 1) Gastroenheden, Kirurgisk Sektion, Hvidovre Hospital 2) Kirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus
###vp08120459-1### INTRODUKTIONAnastomoselækage (AL) er en frygtet komplikation i kolorektalkirurgien og er hovedårsagen til postoperativ mortalitet og morbiditet. AL forekommer særligt hyppigt efter lav anterior resektion (LAR) af rectumcancer. Behandlingen er, afhængig af patientens tilstand, enten akut operation med nedbrydning af anastomosen og anlæggelse af kolostomi eller konservativ behandling. I begge tilfælde, og særligt når total mesorektal excision (TME) udføres, udvikles hyppigt en perianastomotisk absces, der kan kræve lange forløb med rektale skylninger i måneder og op til å...
Reference: 
Ugeskr Læger 2013;175(22):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side