Content area

|
|

Lung function and bronchial responsiveness in young children

Forfatter(e)
Overlæge Kim Gjerum Nielsen: Forf.s adresse: Ved Skelbækken 5, DK-3400 Hillerød. E-mail: kgn@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 27. januar 2006, kl. 14.00, Haderup Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Opponenter: Peter Oluf Schiøtz og Asger Dirksen .

Doktordisputatsen er en sammenfatning af syv publikationer baseret på studier udført ved Lungeambulatoriet for Børn, Børneafdelingen, Juliane Marie Centret, H:S Rigshospitalet, og er en del af The Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood (COPSAC).

Det overordnede mål var at evaluere den kliniske anvendelighed og diagnostiske kapacitet ved måling af specifik luftvejsmodstand ved helkropspletysmografi (sRaw), modstand i luftvejene ved interrupterteknik (Rint) og modstand (R) og reaktans (X) i det respiratoriske system ved impulsoscillometri (IOS) hos raske, astmapatienter og børn med cystisk fibrose (CF) i småbørnsalderen. Et vigtigt mål var at udvikle, implementere og validere en metode til indirekte bronkial provokation og bestemmelse af bronkial hyperreaktivitet (BHR). Dernæst sammenlignedes metoderne ved måling af spontan lungefunktion og BHR, og endelig blev metoderne valideret i kontrollerede, kliniske undersøgelser med dokumenteret effektiv astmamedicin hos småbørn med astma.

sRaw var overlegen i forhold til Rint og IOS til at skelne mellem raske og syge småbørn i tværsnits (astma og CF)- og i longitudinelle målinger (CF).

Som de første i verden har vi udviklet, implementeret og valideret en simpel og sikker indirekte bronkial provokationstest med eucapnisk hyperventilation af -15°C kold luft hos småbørn. En simplere og billigere provokationstest med tør luft ved stuetemperatur syntes at give et mindre respons, formodentligt beroende på manglende kuldestimulus.

Reaktiviteten over for kold luft-provokation og bronkodilatatorer målt ved sRaw fandtes anvendelige som diagnostiske test for astma hos småbørn. sRaw og måling af BHR demonstrerede også klinisk relevante resultater i vurderingen af effekten af klassiske astmamedikamina såsom inhalationssteroid, kort- og langtidsvirkende β2-agonister og leukotrien-receptorantagonister i dobbeltblindede placebokontrollerede studier. Derved var det muligt for første gang ved objektive målinger at påvise den kendte symptomeffekt af disse antiastmatika hos småbørn.

Relationen mellem BHR og astmasværhedsgrad samt risiko for eksacerbationer hos småbørn bør undersøges, ligesom værdien af kold luft-provokationer til kort- og langtidsmonitorering af astmakontrol og behandling hos småbørn samt BHR som prognostisk faktor for vedvarende astma ud over førskolealderen bør vurderes.

Forskningsresultaterne viser, at måling af sRaw og bedømmelse af BHR kan fungere i klinik og forskning som brugbare værktøjer til tidlig diagnostik af astma, afsløring af påvirket lungefunktion ved kronisk lungesygdom, bedre bedømmelse af effekten af antiastmatika og mere rationel astmabehandling af småbørn.

Internationale forskningsgrupper har taget metoderne fra denne afhandling i brug.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(4):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar