Content area

|
|

Månedens Billede

Forfatter(e)
1. reservelæge Kristian Altern Øvrehus Vejle Sygehus, Hjertemedicinsk Afdeling E-mail: kristianovrehus@hotmail.com 1. reservelæge Jesper Kéhdri Jensen Overlæge Bjarne Linde Nørgaard

En 77-årig kvinde med symptomatisk aortastenose fik præoperativt foretaget invasiv koronarangiografi (KAG). Højre koronararterie (RCA) kunne ikke ses ved undersøgelsen. Fra ramus circumflexus (CX) afgik distalt en sidegren med forløb som RCA's normale lokalisation. Der var ingen koronararteriestenoser. For nærmere præoperativ belysning af koronaranatomien blev der udført computertomografi af hjertet, hvilket bekræftede fraværet af RCA. Fra den distale CX afgik en stor sidegren med forløb som RCA's vanlige lokalisation.

Koronarkaranomali (KKA) defineres som abnorm afgang, forløb eller distribution af koronarkar. KKA findes hos omkring 1% af befolkningen og diagnosticeres typisk som bifund ved KAG [1]. KKA forårsager sjældent sygdom, men kan medføre alvorlige hændelser som akut myokardieinfarkt, hjertesvigt eller pludselig død [1]. Ved computertomografi af hjertet kan der rekonstrueres detaljerede tredimensionale billeder, hvorved KKA og/eller koronararteriestenose kan detekteres [2]. Computertomografi af hjertet forventes i fremtiden at blive et væsentligt diagnostisk supplement forud for hjertekirurgi.

På billedet ses venstre hovedstamme (1), ramus circumflexus (CX) (2) og left anterior descending artery (3). CX i venstre atrioventrikulær (AV)-fure i nær relation til vena coronaria magna (4) og sinus coronarius (5). CX-sidegrene, ramus marginalis (6) og rami posterolateralis et posterior descendens (7). Endegrenen af CX i den posteriore AV-fure mod højre sinus aortae, hvor den ender blindt (8). Venstre atrium (9), aorta (10), truncus pulmonalis (11). Nederste højre hjørne:
CX med sidegrene i relation til aorta.Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(11):
Blad nummer: 
  1. Angelini P, Velasco JA, Flamm S. Coronary anomalies: incidence, pathophysiology, and clinical relevance. Circulation 2002;105:2449-54.
  2. Schmid M, Achenbach S, Ludwig J et al. Visualization of coronary artery anomalies by contrast-enhanced multi-detector row spiral computed tomography. Int J Cardiol 2006;111:430-5.

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar