Content area

|
|

Månedens billede

Månedens billede
Forfatter(e)

René Christian Bleeg E-mail: bleeg@dadlnet.dk Klinik Anæstesi, Aalborg Universitetshospital, Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg Ugeskr Læger 2014;176:V64760

Brugen af smartphone i anæstesiologisk regi blev i foråret 2011 testet hos ti børn i alderen 3-7 år i forbindelse med anlæggelse af venflon og efterfølgende generel anæstesi (GA).

En smartphone blev placeret inden for barnets synsvidde, og en inhalationsmaske blev placeret ved den ene kind. En alderssvarende YouTube-tegnefilm blev vist. Ved indstikket så alle børnene kun kortvarigt over mod indstiksstedet og vendte straks opmærksomheden tilbage til tegnefilmen. Ingen af børnene var på noget tidspunkt urolige eller kede af det. Efterfølgende blev inhalationsmasken placeret over mund og næse fortsat med smartphonen inden for barnets synsvidde, og børnene fik nu en problemfri GA. Flere forfattere har siden 2006 beskrevet anvendelsen af elektroniske underholdningsmedier til at
aflede børns opmærksomhed og dermed reducere
risikoen for angst og uro i forbindelse med anæstesiindledningen. Smartphones kan bruges til at distrahere pædiatriske patienter i de fleste lægelige specialer, hvori der indgår undersøgelse og behandling, som f.eks. stetoskopi, otoskopi og blodprøvetagning. Man skal kun anvende smartphones til subakutte og elektive procedurer, og man skal være opmærksom på interferens med medikoteknisk udstyr.

 

Interessekonflikter:

Taksigelse: Bodil Steen Rasmussen og Per Henrik Lambert takkes for korrekturlæsning.

Reference: 
Ugeskr Læger 2014;176:V64760
Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer