Content area

|
|

Mæslingeudslæt inklusive Kopliks pletter

Forfatter(e)
Forfatter, email, arbejdssted og Issue Kjestine Emilie Møller E-mail: kjestine.emilie.moeller.01@regionh.dk Peter Hallas Akutafdelingen, Sjællands Universitetshospital, Køge Nina Friis-Møller & Lene Surland Knudsen Infektionsmedicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Ugeskr Læger 2018;180:V69597

En 32-årig, tidligere rask mand havde følt sig syg med feber gennem tre dage. Dagen før indlæggelsen havde han fået udslæt over hele kroppen samt feber, opkastninger og vandtynd afføring. Ved indlæggelsen var han akut medtaget og havde et generaliseret makulært eksantem. På mundslimhinden var der knappenålsstore hvide pletter. Han var ikke vaccineret mod mæslinger, fåresyge og røde hunde, da hans mor havde fravalgt det. Der var ingen nylig rejseanamnese, og han var smittet uden en kendt eksposition.

Klinisk diagnose: mæslinger. Diagnosen blev bekræftet ved påvisning af antistoffer mod morbillivirus i blodet samt fund af morbillivirus-DNA i blodet og urinen. Han blev indlagt i isolation til rehydrering og lindrende behandling og blev udskrevet den følgende uge.

I 2017 var der fire mæslingetilfælde i Danmark [1], og Danmark opfyldte således WHO’s definition på at have elimineret mæslinger (dvs. ikke vedvarende smitte af mæslinger i landet i de seneste tre år) [2]. Diagnosen stilles klinisk samt ved påvisning af virus i urin/svælgsekret og ved antistofbestemmelse [3]. Kopliks pletter er patognomiske. Mæslinger er meget smitsomme og dukker fortsat op i form af større eller mindre udbrud flere steder i Europa [4]. Dette skyldes, at vaccinationstilslutningen gennem årene ikke har været så høj, som det er nødvendigt, hvis sygdommen skal elimineres (> 90%). Sygdom-men er sædvanligvis mild og selvlimiterende, men svær sygdom og komplikationer kan forekomme [5]. Tilfælde af mæslinger er anmeldelsespligtige til Sty-relsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning.

Publiceret på ugeskriftet.dk: 18. juni 2018

Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er
tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Blad nummer: 

LITTERATUR

  1. https://www.ssi.dk/Smitteberedskab/Sygdomsovervaagning/Sygdomsdata.aspx?sygdomskode=MEAS&xaxis=Aar&show=&datatype=Individual&extendedfilters=False#HeaderText (14. sep 2017).

  2. https://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyheder/2017/2017%209%20epinyt%2037%20maeslinger.aspx (18. jan 2018).

  3. https://www.ssi.dk/Aktuelt/Nyhedsbreve/EPI-NYT/2017/Uge%2028-33%20-%202017.aspx (14. sep 2017).

  4. https://ecdc.europa.eu/en/measles/measles-threats-and-outbreaks (14. sep 2017).

  5. Moss WJ, Griffin DE. Measles. Lancet 2012;379:153-64.

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer