Skip to main content

Measuring and combining multiple diagnostic and prognostic sepsis biomarkers

Læge Kristian Kofoed: Forf.s adresse: Klinisk Forskningscenter 136, Hvidovre Hospital, Kettegaard Allé 30, DK-2650 Hvidovre. E-mail: kristian.kofoed@hvh.regionh.dk Forsvaret fandt sted den 10. april 2008. Bedømmere: Anders Perner, Else Tønnesen og Lars Østergaard. Vejledere: Ove Andersen og Jesper Eugen-Olsen.

21. apr. 2008
2 min.

Denne ph.d.-afhandling er baseret på arbejde udført på Klinisk Forskningscenter og Infektionsmedicinsk Afdeling på Hvidovre Hospital og indeholder en oversigt, et metodeudviklingsstudie og to kliniske studier.

Baggrunden for afhandlingen er, at en tidlig og pålidelig sepsisdiagnose er altafgørende for terapivalg, monitoreringsniveau og prognose. I denne forbindelse kunne biomarkører være til stor hjælp, og derfor er søgen efter og afprøvning af »nye« sepsisbiomarkører vigtig.

Afhandlingen gennemgår sepsisdefinitioner og epidemiologi samt giver et kort overblik over sepsisimmunologien med vægt på de opløselige fraktioner af triggering receptor expressed on myeloide cells-1 (sTREM-1) og urokinase-type palsminogen activator receptor (suPAR) samt cytokinet macrophage migration inhibitory factor (MIF).

Herefter beskrives Luminex-teknologien, og hvordan et assay udvikles og valideres, og endelig diskuteres fordele og ulemper ved metoden.

I den sidste del beskrives resultaterne af de to kliniske studier på 161 patienter mistænkt for sepsis og sammenholdes med resultaterne fra andre studier.

Målingerne viste, at C-reaktivt protein og procalcitonin havde en acceptabel, sTREM-1 og MIF kun en begrænset og suPAR ingen evne til at diagnosticere bakterielle infektioner. Med hensyn til at forudsige, hvilke patienter der døde inden for de første 30 dage efter indlæggelsen, var billedet det omvendte: her viste det sig, at suPAR var den mest nøjagtige af markørerne, mens CRP og PCT ikke var anvendelige. Ved at kombinere de enkelte markørmålinger konstruerede vi en klinisk anvendelig 6-markør-test. Denne test var signifikant bedre til at diagnosticere bakterielle infektioner end de enkelte markører hver for sig.

Sammenfattende kan det konkluderes, at en sepsisbiomarkørprofil kan være et vigtigt fremtidigt værktøj til at forbedre sepsisdiagnostik og monitorering.