Content area

|
|

Metformin reducerer kun i ringe grad BMI hos overvægtige børn og unge

Forfatter(e)
Redigeret af Jacob Pontoppidan Thyssen, jacob.pontoppidan.thyssen@regionh.dk
> JAMA Pediatrics Amerikanske forskere har netop foretaget en systematisk gennemgang af publicerede randomiserede kliniske studier, hvor man har undersøgt effekten af metforminbehandling til overvægtige børn og unge. I alt 14 studier med 946 børn og unge i alderen 10-16 år og med et body mass index (BMI) mellem 26 og 41 kg/m2 blev inkluderet. Børnene måtte ikke have diabetes. ###colourboxovervægtig### I en samlet analyse reducerede metforminbehandling (1-2 g pr. dag) signifikant BMI efter seks måneder i forhold til baseline (−1,38; 95% konfidens-interval: −1,93 til −0,82). Reduktionen ...
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Frederik Winsløw | 22/10
2 kommentarer
af Jens Meyer Svendsen | 21/10
2 kommentarer
af Sven Refslund Poulsen | 16/10
1 Kommentar
af Jens Ole Mathiesen | 16/10
1 Kommentar
af Gunnar Lauge Nielsen | 13/10
1 Kommentar
af Morten Krogh Jensen | 13/10
11 kommentarer
af Frank Østergaard Hansen | 12/10
1 Kommentar