Skip to main content

Microarray and Crohn's disease

Læge Claudio Csillag: Forf.s adresse: Psykiatrisk Sygehus Nordsjælland, Voksenpsykiatrisk Afsnit 2621, Dyrehavevej 48, DK-3400 Hillerød. E-mail: claudio@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 1. juni 2007 Bedømmere: Ebbe Langholz, Jens Kjeldsen og Zeynep Tümer. Vejledere: Ole Haagen Nielsen, Finn Cilius Nielsen og Jens Rehfeld.

8. jun. 2007
1 min.

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Medicinsk-gastroenterologisk Afdeling C, Herlev Hospital, og Core Unit for Microarray Analyses, Klinisk Biokemisk Afdeling, Afsnit 3013, Rigshospitalet. Afhandlingen er baseret på fire originalarbejder.

Der er betydelig variation i Crohns sygdoms (CD) kliniske forløb. Forløbet er uforudsigeligt, og det er uvist, hvilke fak-torer der forårsager recidiv. Forekomst af intestinale komplikationer, såsom fistler og stenoser, og af ekstraintestinale manifestationer kan heller ikke forudsiges. Variation findes i både terapeutisk respons, bivirkningsprofil samt behandlingsafhængighed.

Projektets formål var at identificere genekspressionsmønstre fra kolonbiopsier ved hjælp af microarray- teknologien og derefter at korrelere dem til prædefinerede genetiske, familiære, kliniske og terapeutiske kriterier; 62 personer (45 CD-patienter og 17 kontroller) indgik i undersøgelsen.

Studiets resultater viste, at mRNA-analyser af colonbiop-sier var komplekse, og at der findes stor variation mellem prøvernes genekspressionsprofiler. Studiet påviste opregulering af to gener hos nogle CD-patienter i forhold til kontroller. Multivariansanalyse viste, at stenosering påvirker genekspressionen. Det kunne derimod ikke påvises, at familiær disposition, CARD15-status, debutalder, ekstraintestinale manifestationer, fistler, terapeutisk respons og bivirkninger til azathio-prin, steroidafhængighed og/eller respons på infliximab-behandling påvirker genekspressionen i biopsierne.