Skip to main content

Mild sygdom som følge af coronavirus 2 (SARS-Cov-2) uden for Wuhan

Kinesiske patienter med verificeret luftvejsinfektion SARS-Cov-2 uden for Wuhan havde en relativt mildt forløbende sygdom.

Illustration: Colourbox
Illustration: Colourbox

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

10. mar. 2020
02 min

I de initiale rapporter om forløbet af infektionen med coronavirus 2 (SARS-Cov-2) fra Wuhan, som ligger i den kinesiske provins Hubei, beskrev man en høj mortalitet på 10-15%. I en ny artikel beskrives forløbet af infektionen hos kinesiske patienter i en anden provins (Zheijiang), hvor de helt overvejende er blevet smittet gennem inficerede kontakter og ikke selv har været på Huanan sea food market, hvor epidemien antages at være opstået. I artiklen beskrives 62 patienter med en medianalder på 41 år. Den mediane tid fra den formodede smitte til sygdomsdebut var fire dage. De mest almindelige symptomer var feber (77%), hoste og opspytning (ca. 50%), muskelsmerter og træthed (ca. 50%) og hovedpine (ca. 34%), og kun 3% (to patienter) beskrev åndenød i forbindelse med hospitalsindlæggelse. Hos 40% kunne man registrere lymfopeni, og 90% havde normalt resultat ved procalcitoninmåling. Kun én af patienterne havde behov for overflytning til intensivafdeling, og ingen døde.

Professor Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Opgørelsen fra Zheijiang er på mange måde interessant. Først og fremmest fordi de 62 patienter ligner de patienter, vi har set i Danmark hidtil. Antallet er omtrent det samme, alders- og kønsfordelingen tilsvarende, symptomerne de samme, og sværhedsgraden på et sammenligneligt niveau. For nuværende har vi ikke langtidsopfølgning, men en stor del af de i Danmark diagnosticerede personer er ud over de ti dage, som var mediantiden til debut af alvorlig sygdom i Kina. Hovedparten af de danske patienter har været observeret i eget hjem; kun et fåtal har haft behov for indlæggelse. I skrivende stund har ingen haft behov for intensiv behandling, men flere personer diagnosticeres dog med SARS-CoV-2-infektion, og vi må forvente et se alvorligt syge personer i et vist omfang i de kommende uger. Et andet interessant fund ved opgørelsen var, at de kliniske fund, symptomerne og sværhedsgraden var mildere, end hvad der i første omgang blev beskrevet i Wuhan. Fænomenet er beskrevet ved den beslægtede infektion med MERS-CoV og andre luftvejsepidemier, hvor sværhedsgrad og dødelighed falder i takt med, at vores viden om sygdommen øges«.

Xu X-W, Wu X-X, Jiang X-G et al. Clinical findings in a group of patients infected with the 2019 novel coronavirus (SARS-Cov-2) outside of Wuhan, China: retrospective case series. BMJ 2020;368:m606.

Interessekonflikter: Ingen

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen