Content area

|
|

The molecular epidemiology of tuberculosis: Recent trends in a low burden country

Forfatter(e)
Læge Troels Lillebæk: Forf.s adresse: Næstvedgade 28 st.tv., DK-2100 København Ø. E-mail: tll@ssi.dk Forsvaret finder sted den 16. september kl. 14.00, Festsalen, Statens Serum Institut. Opponenter: Ib Bygbjerg og Gunilla Kalenius, Sverige. Vejledere: Asger Dirksen og Åse Bengaard Andersen .

Disputatsen udgår fra Mykobakteriologisk Laboratorium på Statens Serum Insistut. Den sammenfatter syv originalarbejder i en analyse af de vigtigste faktorer for udviklingen af tuberkulose (TB) i Danmark (DK) og andre sammenlignelige lavincidenslande de seneste 1-2 årtier.

Efter det succesfulde skift fra høj til lav incidens af TB, står DK over for en række udfordringer. Disse er en følge af den stagnerende TB-incidens i den nationalfødte del af befolkningen, den tiltagende betydning af latent Mycobacterium tuberculosis (MT)-infektion og TB fra andre dele af verden, og den tiltagende forekomst af TB i specielle befolkningsgrupper.

Indledningsvis redegøres for betydningen af latent MT-infektion. Det er for første gang nogensinde lykkedes at dokumentere endogen reaktivering af latent MT-infektion flere årtier efter den primære infektion ved hjælp af en molekylær- biologisk metode. Beviset baserer sig på DNA-subtypning af frysetørrede bakterieisolater fra 1960'erne, hvis DNA-profiler er sammenlignet med bakterieisolater fra 1990'erne. Denne sammenligning af historiske og nutidige bakterieisolater har betydning for tolkningen af DNA-subtypnings-resultater i hele verden.

Dernæst redegøres for betydningen af TB fra andre dele af verden. Antallet af anmeldte TB-tilfælde i DK er næsten fordoblet som følge af indvandring fra højincidenslande, især Somalia. Det påvises, at TB-incidensen blandt somaliere kun aftager langsomt i årene efter ankomst til DK, i modsætning til hidtil antaget. Dette har, sammenholdt med tilsvarende fund i andre lavincidenslande, stor betydning for de nuværende screeningsprogrammer. Disse fokuserer ensidigt på ankomsttidspunktet. Ydermere dokumenteres, at der er begrænset smittespredning blandt somaliere i DK, og stort set ingen smittespredning mellem somaliere og danskere.

Slutteligt redegøres for den overraskende store aktive smittespredning blandt yngre og midaldrende voksne danske mænd i smittekæden kaldet »cluster 2«. Det dokumenteres, hvorledes cluster 2 har spredt sig fra København til andre områder i landet, hvorimod den såkaldte »Beijing-smittekæde«, som påkalder sig stor opmærksomhed i resten af verden, synes uden betydning i DK, selv om den har været til stede i landet i mange år.

Man har tidligere forudsagt at TB kan udryddes i DK, men såfremt TB skal udryddes, skal det nationale TB-program tilpasses til den aktuelle situation. Der skal fokuseres mere på tidlig diagnostik og behandling af aktiv sygdom, smitteopsporing og kontaktundersøgelser, identifikation af risikogrupper i befolkningen og intervention i disse samt latent MT-infektion. Ved en øget indsats kan man reducere den aktive smittespredning og forhindre unødig menneskelig lidelse. Den nuværende indsats er ikke tilstrækkelig.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(32):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar