Content area

|
|

Monoklonalt antistof til patienter med iskæmisk hjertesygdom og højt LDL-kolesterolniveau trods statinbehandling

Reduktion af LDL-kolesterolniveauet vha. monoklonalt antistof hos patienter med iskæmisk hjertesygdom og et niveau over behandlingsmålet på 1,8 mmol/l trods statinbehandling førte til signifikant lavere dødelighed.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Proprotein-konvertase-subtilisin/kexin type 9 (PCSK9)-hæmmere omfatter en ny gruppe monoklonale antistoffer, som gives subkutant hver anden eller hver fjerde uge og medfører en effektiv clearing af LDL-kolesterol fra blodet, hvorved LDL-kolesterolniveauet reduceres med ca. 50% i forhold til placebo. En ny undersøgelse rapporterer effekten af PCSK9-hæmmeren alirocumab på overlevelsen hos næsten 19.000 patienter med akut koronarsyndrom inden for de sidste 12 måneder, som trods intensiv statinbehandling havde et LDL-kolesterolniveau > 1,8 mmol/l. I løbet af den 2,8 år lange observationsperiode medførte behandling med alirocumab et signifikant lavere antal kardiovaskulære komplikationer (9,5 vs. 11,1% i placebogruppen) og en signifikant lavere dødelighed (3,5 vs. 4,1% ≈ ca. 15% nedsættelse).

Professor Mogens Lytken Larsen, Hjerteafdelingen, Aalborg Universitetshospital, kommenterer: ”Det er utrolig vigtigt, at vi nu har dokumentation for, at supplerende behandling med de to PCSK9-hæmmere, vi har i Danmark: evolocumab og alirocumab, kan reducere risikoen for nye kardiovaskulære hændelser hos højrisikopatienter, der ikke opnår de ønskede behandlingsmål ved statinbehandling. Undersøgelserne viser også, at der ses effekt ved meget lave værdier af LDL, der dermed understøtter hypotesen om the lower, the better. Der er imidlertid tale om en udgiftstung behandling, der løbende vurderes af Medicinrådets fagudvalg. De relevante patientgrupper for fremtidens behandling med PCSK9-hæmmere bliver primært patienter med familiær hyperkolesterolæmi og højrisikopatienter med iskæmisk hjertesygdom, som ikke kan behandles optimalt med statiner”.

Schwartz GG, Steg PG, Szarek M et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome. N Engl J Med, 7. nov 2018 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: MLL har undervist for Amgen, AstraZeneca, Sanofi og MSD.

Reference: 
Blad nummer: 
Sidetal: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer