Content area

|
|

Morbiditet og medicinbehov efter overstået COVID-19-infektion

Et stort studie af > 70.000 personer, som har overstået COVID-19-infektion, viser, at morbiditet op til seks måneder efter selve infektionsforløbet dækker over en række tilstande. Studiet viser også et øget behov for smertestillende medicin, antidepressiva og antihypertensiva.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

De umiddelbare effekter af COVID-19-infektion er efterhånden beskrevet. Langtidseffekter af infektionen, hvad angår anden morbiditet end selve infektionen, er dog dårligt belyst. Et stort amerikansk studie har inkluderet > 70.000 personer, som har overstået ikkeindlæggelseskrævende infektion og har overlevet 30 dage, og fulgt dem i seks måneder.

Professor, overlæge, ph.d. Nina Weis, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »Studiet udgår fra det amerikanske Veteran Health Affairs (VHA) og sammenligner morbiditet, medicinforbrug og laboratorieværdier for ca. 70.000 personer, som har overlevet 30 dage efter ikkeindlæggelseskrævende COVID-19-infektion, sammenlignet med ca. 5 millioner personer fra VHA, som i samme periode ikke havde COVID-19 og ikke blev indlagt. Personer med overstået COVID-19 havde, sammenlignet med kontrolgruppen, en langt højere mortalitet og morbiditet med både pulmonale og ekstrapulmonale symptomer fra stort set alle organsystemer; de belastede sundhedssystemet hyppigere; de anvendte mere medicin, både opioid og nonopioid analgetika, antihypertensiva, insulin, etc., og de havde i højere grad abnorme laboratorieværdier. Det interessante ved studiet er, at der i dette studie påvises forekomst af sequelae hos personer, som var uden behov for indlæggelse under den akutte COVID-19-infektion, hvilket udgør langt de fleste af dem, som får COVID-19. Alvorligheden af sequlae tiltog, når man sammenlignede personer med COVID-19 uden behov for indlæggelse med patienter, som blev indlagt, og dem, som under indlæggelse havde behov for intensiv terapi. Desuden viste sammenligning mellem en mindre gruppe af ca. 13.000 patienter med indlæggelseskrævende COVID-19 og et tilsvarende antal patienter indlagt med sæsonbetinget influenza, at COVID-19-patienterne oplevede en betydelig højere byrde af post-akutte sequelae versus de, som havde post-influenza virus-syndrom. Studiet har værdi for sundhedssystemer, som skal forberede sig på at varetage post-COVID-19-patienter, og maner udsagnet om, at sequelae efter COVID-19 blot er at sammenligne med en alvorlig influenza, til jorden.

Al-Aly Z, Xie Y, Bowe B. High-dimensional characterization of post-acute sequalae of COVID-19. Nature 2021 (online 22. apr).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Bolette Gerd Friderichsen | 29/11
4 kommentarer
af Kai Axel Lorentzen | 28/11
1 Kommentar
af Anders Beich | 27/11
1 Kommentar
af Jon Erik Fraes Diernæs | 21/11
4 kommentarer
af Morten Holm | 21/11
1 Kommentar
af Tom Giedsing Hansen | 21/11
2 kommentarer
af Preben G. Berthelsen | 21/11
1 Kommentar