Content area

|
|

Motion er godt - også for kræftpatienter

Forfatter(e)
Journalist Kurt Balle Jensen, kurt@ps-presse.dk

»Jeg er i bedre humør og sover bedre.«

»Det har en vældig god virkning på træthed, smerter, søvn og humør.«

»Hjælper mod kvalme og uro i benene.«

Ovenstående er et lille udpluk af udtalelser fra kræftpatienter, der har været med i Århusprojektet »Motion mens du er indlagt«. Et projekt, der skulle løbe et år, men som det nu er besluttet at gøre permanent.

»Det sker på baggrund af en række positive tilbagemeldinger og resultater«, siger én af ildsjælene bag projektet, klinisk sygeplejespecialist Birgitte T. Espersen, Århus Universitetshospital. Hun oplyser, at tilbagemeldingerne viser bedre fysisk og psykisk velvære, mere energi og en følelse af holdånd og fællesskab. Det falder meget godt i tråd med den forskning på blandt andet Rigshospitalet, der var en del af baggrunden for projektet i Århus:

»Motion kan effektivt formindske bivirkninger som kvalme og træthed i forbindelse med kemoterapi. Det giver øget trivsel og livskvalitet og mindre angst og depression. Ved forskningsprojektet på Rigshospitalet i København, Krop & Kræft (Adamsen et al. 2003) oplevede patienter i behandli ng med kemoterapi, at motion kunne vende den negative og overvældende træthed i forbindelse med behandlingen til en mere positiv træthed, og dermed fik de bedre søvn. Desuden viste Rigshospitalets forskning, at bivirkninger som dyspnø, diarre, obstipation og smerter som følge af sygdommen og behandlingen blev reduceret, og at patienternes blodprocent så ud til at holde sig på et stabilt niveau under kemoterapi«, siger Birgitte T. Espersen.

Vil bryde den onde cirkel

Projekt »Motion mens du er indlagt« bekræftede hos nogle patienter resultaterne fra Rigshospitalets forskningsprojekt, og for patienterne havde det desuden undervejs både individuel og social betydning. De følte sig som en del af et hold og et fællesskab, og de mødte også op de dage, de var meget trætte.

»Et af formålene med projektet har været at gøre opmærksom på, hvor meget man faktisk kan med sin krop, selv om man er i behandling. Det er vigtigt at holde sig i gang. De er nogle forestillinger om, at kroppen er meget skrøbelig, og at man skal holde sig i ro. Vi hører jo også pårørende sige: »Nå, men nu skal du vel også hvile dig«. Det er nogle holdninger, vi ønsker at gøre op med«, siger Birgitte T. Espersen:

»Alle ved, at kemoterapi og strålebehandling er meget krævende for patienten. Det strækker sig over en lang periode med hyppige ambulante besøg eller indlæggelser, og der kan være mange fysiske bivirkninger. Når man føler sig træt og syg og hyppigt skal til behandling, kan det være svært at finde overskud til at motionere i det daglige. Resultatet er desværre, at vi får den onde cirkel: Når man bliver mindre fysisk aktiv, går det ud over både kondition og muskelstyrke, og man bliver nemmere træt. Det er denne onde cirkel, vi skal have brudt«.

Visse internationale undersøgelser tyder desuden på, at fysisk aktivitet direkte kan medvirke til at forhindre tilbagefald og udvikling af nye former for cancer.

Træningsprogram for patienter i kemoterapi

Projekt »Motion mens du er indlagt« har allerede været igangsættende for nye initiativer. Motion vil fremover være et integreret tilbud på Onkologisk Afdeling D, og derudover vil denne afdeling og Hæmatologisk Afdeling R fra oktober i år tilbyde specialiseret genoptræning til patienter i kemoterapi:

Sygeplejerske Irene D. Andersen, som har været projektleder på »Motion mens du er indlagt«, bliver ansat som sygeplejerske i træningsprogrammet »Krop og Kræft«, der er et træningsprogram over seks uger med fremmøde fire dage om ugen. Det vil omfatte træning af kondition og styrke, afspænding, kropsbevidsthed og massage. Træningen skal afstemmes individuelt efter patienternes formåen og dagsform, og den skal forbedre den enkelte patients kondition, muskelstyrke og udholdenhed samt sikre bedre fysisk funktion, mere energi og større psykisk velvære. Programmet skal desuden formindske graden af symptomer og bivirkninger samt styrke handlekompetence, selvtillid og social funktion. Det skulle gerne hjælpe den enkelte patient til at kunne genoptage sit arbejde og til aktiv deltagelse i familie- og socialt liv.

Erfaringer fra »Krop og Kræft, Århus« vil blive videreformidlet til sundhedspersonale i såvel sekundær- som primærsektor.

Afdelingslægen: Vigtigt for rehabiliteringen

Genoptræning og motion bliver således fremover en vigtig og integreret del af hverdagen for cancerpatienter i Århus, og afdelingslæge Mads Agerbæk, Onkologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, er ikke i tvivl om, at motionen kan have positiv effekt:

»Det er svært at sige, hvor meget motion betyder for en cancerpatients chancer for at overleve, og hvilken betydning, motion og bevægelse har, når det handler om risikoen for tilbagefald eller udvikling af nye typer af cancer. Der findes nogle undersøgelser, der åbenbart dokumenter en sammenhæng, men det er nogle meget komplekse forhold mellem psyke og fysik, der spiller ind, så det rent videnskabeligt er svært at dokumentere motions betydning isoleret betragtet. På den anden side er vi på mere sikker grund, når det drejer sig om almentilstandens betydning, og her spiller motion og bevægelse selvfølgelig en vigtig rolle. Motion kan bidrage til, at man undgår komplikationer, og den vil ofte kunne tage toppen af bivirkninger. Desuden kan motion styrke rehabiliteringen, fordi den er med til at mobilisere kroppens egne resurser«, siger Mads Agerbæk.

FAKTA

Erfaringer, resultater mv. af »Motion mens du er indlagt« fremlægges på European Cancer Conference i Berlin 20.-24. september 2009. Derudover beskrives projektet i et kapitel i bogen »Den unge med kræft - et praksisforskningsprojekt i Onkologisk Afdeling D«, der kan downloades på www.sundhed.dk

FAKTA

75 patienter har deltaget i Projekt »Motion mens du er indlagt«. Flere af disse patienter har deltaget mange gange i træningsprogrammet - helt op til 25 gange. Femogfyrre har efterfølgende svaret på et spørgeskema. De er i alderen 28-79 år og har forskellige kræftdiagnoser: Sarkom, bryst-, ovarie-, lymfe-, prostata-, lunge-, hoved/hals-, livmoderhals-, ani- og testikelkræft.

Der fleste træner en time, afhængig af hvad de har af energi den pågældende dag. De giver i spørgeskemaet udtryk for, at de »føler sig fulde af energi«, og at »det er den rene medicin«. De lægger vægt på holdånd, følelse af fællesskab og stor glæde ved at komme til træningen. Under træningen snakkes der ikke sygdom, men fokuseres på hygge og motion«.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(40):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar