Content area

|
|

Mulighed for forhøjet tilskud til epilepsipatienter med særlig høj terapeutisk tærskel

Lægemiddelstyrelsen har besluttet fremover at anvende følgende praksis ved vurdering af ansøgninger om forhøjet tilskud til epilepsipatienter med særlig høj terapeutisk tærskel:

Epilepsipatienter, som har en høj terapeutisk tærskel, og som er vanskelige at indstille på terapeutisk dosis, uden at de får klinisk uacceptable bivirkninger, kan få forhøjet tilskud til et epilepsilægemiddel, som er dyrere end tilskudsprisen.

For lægemidler, der indeholder lamotrigin, drejer det sig om epilepsipatienter, som efter optitrering først bliver anfaldsfrie eller opnår acceptabel anfaldskontrol ved en medicinfastende plasmakoncentration (målt umiddelbart før indtag af morgendosis) af lamotrigin på over 30 mikromol/l. I ansøgningen skal anføres dels dato for påbegyndelse og optitrering af behandlingen dels plasmakoncentration ved anfaldsfrihed/acceptabel anfaldskontrol. Hvis patienten er startet behandling med et lægemiddel, der på det pågældende tidspunkt var dyrere end tilskudsprisen, skal dette begrundes i ansøgningen.

Denne praksisændring er ikke evidensbaseret, men tager hensyn til de få epilepsipatienter, der har størst risiko for at opleve klinisk uacceptable problemer ved skift mellem synonyme lægemidler, da denne kategori af epilepsipatienter kan være særligt følsom over for selv meget små ændringer i plasmakoncentration.

Ansøgningsskemaet om forhøjet tilskud er tilføjet et separat afsnit for epilepsipatienter med særlig høj terapeutisk tærskel. Skemaet kan hentes af læger på www.laeger.dk. Det er også muligt for læger med digital signatur at ansøge om forhøjet tilskud elektronisk. Dette gøres via www.sundhed.dk - Medicinprofilen.

Reference: 
Ugeskr Læger 2007;169(4):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar