Skip to main content

Muscle strength, muscle mass and contents of muscle magnesium, potassium and Na,K-pumps in chronic alcoholics with and without alcoholic liver disease

Niels Kristian Aagaard: Forf.s adresse: Voldbyvej 72, 8464 Galten. E-mail: niels@akh.aaa.dk Forsvaret fandt sted den 4. april 2003. Bedømmere: Ragnar Rylander , Sverige, Peter Ott og Jens Møller . Vejledere: Hendrik Vilstrup og Inge Dørup .

1. nov. 2005
2 min.

Ph.d.-afhandlingen omfatter tre originale arbejder, og er udført i perioden 1998-2002 ved Medicinsk Afdeling V, Århus Kommunehospital, i samarbejde med Neurologisk Afdeling F, Århus Kommunehospital og Fysiologisk Institut, Aarhus Universitet.

Afhandlingen belyser relationen imellem følgende primære outcome-variable: Muskelstyrke, muskelmasse, samt muskelkoncentrationen af magnesium, kalium og Na,K-pumper hos kroniske alkoholikere.

Der er anvendt et kombineret tværsnits- og prospektivt studiedesign, hvor raske forsøgspersoner og kroniske alkoholikere med og uden levercirrose sammenlignes med hensyn til ovenstående outcome-variable. Desuden undersøges patienterne med levercirrose, dobbeltblindet randomiseret, effekten af magnesium-intervention på samme outcome-variable.

Studiets hovedfund og konklusioner: Kroniske alkoholikere med og uden levercirrose havde svære muskelstyrke- og muskelmassedeficit samt signifikante reduktioner i muskelmagnesium og Na,K-pumper. Desuden var muskelmagnesium i begge patientgrupper korreleret til muskelstyrken. Mg-manglen kunne modvirkes af magnesiumtilskud, dog uden at muskelmagnesium blev normaliseret.

Det viste sig overraskende at spironolacton hos cirrosepatienterne modvirkede deficit i alle outcome-variable, og koncentrationen af Na,K-pumper var faktisk større hos spironolacton-behandlede patienter end hos kontrollerne.

Resultaterne underbygger således at magnesiumbehandling er rationel hos kroniske alkoholikere. De positive effekter af spironolactonbehandling, kan dog vise sig at være de terapeutisk mest interessante. Spironolactoneffekterne bygger dog på sekundære dataanalyser og må bekræftes i fremtidige prospektive studier.