Content area

|
|

Mutations in the butyrylcholinesterase gene and their significance for the reaction to mivacurium

Forfatter(e)
Mona Ring Gätke: Mona Ring Gätke

Ph.d.-afhandlingen er udarbejdet under min ansættelse som klinisk assistent ved Dansk Kolinesterase Kartotek (DKK), anæstesi- og operationsklinikken i HovedOrtoCentret, Rigshospitalet.

Butyrylkolinesterase (BChE, plasmakolinesterase) metaboliserer de neuromuskulært blokerende stoffer, mivacurium og suxamethon, der anvendes i forbindelse med generel anæstesi. Derfor kan arveligt betinget nedsat BChE-aktivitet medføre forlænget virkningsvarighed i form af langvarig muskellammelse. I DKK bestemmes BChE-fænotypen ved forskellige biokemiske metoder, men denne undersøgelse er forbundet med usikkerhed.

Formålet med mine studier var at udvikle en molekylærgenetisk metode til bestemmelse af mutationer i BChE-genet, identificere mutationer hos personer, der er registreret i DKK, bestemme sammenhængen mellem fænotype og genotype og endelig at undersøge sammenhængen mellem genotype og den kliniske virkningsvarighed af mivacurium. Ved DNA-sekventering blev der hos 268 personer fundet 29 forskellige mutationer, heraf 16 ukendte, hvis betydning blev vurderet. Sammenhængen mellem fænotyper og genotyper var kompliceret. Hver enkelt fænotype repræsenterede talrige genotyper, og den enkelte genotype forekom i flere fænotyper.

Hos 75 patienter med arveligt forandret BChE var mivacuriums virkningsvarighed forlænget i de fleste tilfælde, men det var svært at evaluere den kliniske betydning af de sjældne mutationer. Som forventet gav tilstedeværelsen af A-varianten forlænget virkningsvarighed, mens det for første gang blev vist, at den hyppigt forekommende K-variant øgede sensitiviteten for mivacurium, både når den forekom alene, og når den var koblet til A-varianten. Der foreslås en ny diagnostisk strategi i DKK, hvor mutationsdetektion af A- og K-varianterne indgår.

Forf.s adresse: Amalie Skrams Allé 5, 2500 Valby.

E-mail: mgatke@rh.dk

Forsvaret finder sted den 19. april 2002, kl. 14.00, Auditorium 2, Rigshospitalet.

Bedømmere: Tom Pedersen, Kirsten Rasmussen og Axel Brock.

Vejledere: Jørgen Viby Mogensen og Jens R. Bundgaard.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(16):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar