Content area

|
|

Mycoplasma genitalium as a human pathogen and its potential role in infertility

Forfatter(e)
Cand.scient. Helle Friis Svenstrup: Forf.s adresse: 68 Blackheath Park, London SE3 0ET, England. E-mail: helle@svenstrup.net Forsvaret fandt sted den 5. maj 2006. Bedømmere: Birger Reinholt Møller, Søren Ladefoged og Knud Poulsen . Vejledere: Gunna Christiansen og Jens Fedder .

Projekterne til denne ph.d.-afhandling blev udført på Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Aarhus Universitet.

Mycoplasma genitalium er en bakterie uden cellevæg, der forårsager uretrit hos mænd og er associeret med både cervicit og underlivsbetændelse hos kvinder. Da ikke alle underlivsinfektioner førende til infertilitet hos kvinder kan forklares af de hidtil kendte seksuelt overførbare mikroorganismer, heriblandt Chlamydia trachomatis , ønskede vi at undersøge M. genitalium's mulige rolle i infertilitet.

I et retrospektivt studie af 308 barnløse par, som søgte hjælp til fertilitetsbehandling i Danmark i årene 1997-2000, kunne vi ved hjælp af immunoblotting med hele celler af M. genitalium påvise en serologisk sammenhæng mellem antistoffer mod det immunodominante adhæsin i M. genitalium , MgPa, og kvinder med tuba faktor-infertilitet (TFI). Af kvinder med TFI havde 29 (22%) antistoffer mod M. genitalium sammenholdt med 11 (6%) kvinder med normale æggeledere. Sammenhængen var uafhængig af C. trachomatis , som havde en endnu højere seroprævalens blandt disse kvinder. I et nyere tilsvarende, men prospektivt studium i årene 2002-2005 af 212 barnløse par, blev ovenstående resultat verificeret, og cervikale podningsprøver viste sig at være PCR-negative for M. genitalium . Der var altså ikke tegn på, at kvinderne havde en akut infektion med M. genitalium .

Flere studier tyder på, at M. genitalium er seksuelt overført, men den nærmere mekanisme er ukendt. I et adhæsionsstudium kunne vi vise, at M. genitalium var i stand til at hæfte sig fast på motile sædceller og måske på den måde blive transporteret til de øvre genitalier.

Der er således indirekte evidens for, at M. genitalium er associeret med TFI. Hvorvidt M. genitalium er årsag til TFI, kræver nærmere undersøgelser.

Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(19):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar