Content area

|
|

Myometrial receptors in rat parturition

Forfatter(e)
Thomas Engstrøm: Forf.s adresse: Sanskevej 3, 2960 Rungsted Kyst. E-mail: engstrom@mfi.ku.dk Forsvaret finder sted den 7. marts 2003, kl. 14.00 i Haderup Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, 2200 København N. Opponenter: Bent Ottesen, Ole Amtorp og Thomas Bossmar , Sverige.

Doktordisputatsen bygger på eksperimentelle data fra 10 originale artikler. Arbejdet er udført ved Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Instituttet og Endokrinologisk Afdeling, Amtssygehuset i Herlev. På verdensplan fødes omkring 13 millioner børn for tidligt hvert år med følgevirkninger i form af blindhed og andre neurologiske skader. Afhandlingen belyser nogle af de molekylære mekanismer bag fødselsprocessen. Oxytocin kontraherer livmoderen og receptorer for dette hormon stiger eksplosivt under fødslen. Det vistes, at oxytocin nedregulerer sin receptor i den ikkegravide uterus, mens det modsatte var tilfældet under fødslen. Kønshormonet østrogen opregulerede oxytocinreceptoren, hvilken virkning hæmmedes kraftigt under indflydelse af progesteron. Den forøgede dannelse af oxytocinreceptorer i den østrogen-dominerede livmoder ledsagedes af et øget kontraktiltrespons over for oxytocin under samtidig β2 -adrenoceptorstimulation. β2 -adrenoceptorer relakserer livmodermusklen. Den vehæmmende effekt af β2 -stimulation kompromitteres af en hurtig indsættende tachyphylaksi. I afhandlingen belyses, at denne tachyphylaksi er afhængig af østrogen men uafhængig af progesteron. Et højt katekolamin- og østrogenspejl synes at sikre, at β2 -adrenoceptorfunktionen er effektivt nedreguleret på fødselstidspunktet, hvorunder livmodermusklen transformeres hen imod en højkontraktil tilstand. Prostaglandiner spiller en væsentlig rolle i fødselsprocessen. Det vistes, at ekspressionen af det prostaglandinsyntetiserende enzym COX-2 stimuleres af østrogen og hæmmes af progesteron. Transrciptionen af COX-2 og PGF2α -receptoren var større under fødslen end på noget andet tidspunkt prepartum selvom myometriets kontraktionevne over for PGF2α var mindst udtalt på dette tidspunkt. Blokeredes imidlertid oxytocinreceptorerne, aktiveredes PGF2α -R og inducerede et udtalt kontraktilt respons.

Faldende plasmaprogesteron er det væsentligste signal til igangsætning af fødslen hos gnavere. Afhandlingen afdækker, at høj østrogen/progesteron-ratio sikrer: 1. Induktion af oxytocinreceptorer. 2. Nedregulering af β2 -adrenoceptorfunktion. 3. Opregulering af prostaglandinsyntese og PGF2α -R. De tre hormonelle systemer er indbyrdes forbundne, hvilket i tilfælde af et manglende progesteronfald: 1. Bibeholder intakt β2 -adrenoceptorfunktion som holder livmoderen relakseret. 2. For at modvirke denne fødselsblokerende effekt inducerer den høje β2 -adrenerge tonus PGF2α -R og oxytocinreceptorer trods lav østrogen/progesteron-ratio. 3. Uafhængigt af progesteronniveauet synes oxytocinreceptoren at indtage en central rolle, om end den ikke er uundværlig, idet fravær af oxytocinreceptorstimulation fremmer den PGF2α -R inducerede veaktivitet.

Reference: 
Ugeskr Læger 2003;165(10):
Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar