Content area

|
|

Nedkøling af komatøse hjertestopoverlevere

Guidelines foreskriver, at patienter efter genoplivet hjertestop skal køles for at beskytte hjernen.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

Dankiewicz et al randomiserede 1.900 patienter 1:1 til nedkøling < 33 oC eller kun < 37,8 oC. I begge grupper levede halvdelen efter seks måneder, og der var ingen forskel i neurologisk udkomme.

Professor Christian Hassager, Rigshospitalet, kommenterer: »Det oprindelige randomiserede studie (NEJM 2002;346:549-56), der viste effekt på overlevelse ved afkøling af genoplivede står stadig ret alene. Det var et studie med 272 patienter, der blev stoppet før tid med p < 0,02 – næppe noget, der ville være accepteret som entydig dokumentation i dag. Men det passede med dyrestudier, udkom sammen med et andet lille (n = 77), prospektivt studie, der pegede i samme retning, og hele verden ventede på at kunne gøre noget for disse patienter. Køling blev derfor inkorporeret i hjertestopguidelines. Efterfølgende større studier har dog ikke kunne dokumentere et dosis-respons-forhold vedrørende: 1) måltemperatur, 2) tid til måltemperatur eller 3) tid ved måltemperatur. På trods af dette har man ikke ændret guidelines, og det har ikke været muligt at få international accept af, at man burde genprøve hele kølekonceptet. Siden 2013 har det være veldokumenteret, at 24 timer ved 36 oC har samme effekt som 24 timer ved 33 oC. Det nye studie udvider dette til 37 oC – og dokumenterer tilmed flere bivirkninger ved 33 oC. Dette betyder næppe, at temperaturregulering til genoplivede hjertestoppatienter helt afskaffes. Der er stadig mange, der – uden god dokumentation – tror på, at feber er farligt efter et hjertestop. Men dette nye meget velgennemførte studie har efter min mening gjort det etisk forsvarligt og påkrævet, at vi nu genundersøger hele konceptet omkring køling. Jeg er ikke overbevist om, at det gavner patienterne«.

Dankiewicz J, Cronberg T, Lilja G et al. Hypothermia versus normothermia after out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 2021; 384:2283-94.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar