Content area

|
|

Neurohormones and left ventricular dysfunction

Forfatter(e)
Læge Kirsten V. Mikkelsen: Forf.s adresse: Langelinie 119, DK-5230 Odense M. E-mail:kvm@nameplanet.com Forsvaret fandt sted den 12. september 2005. Bedømmere: Lars Køber, Peter Skøtt og Claus Hagen . Vejledere: Torben Haghfelt, Peter Bie og Henrik Ryde .

Ph.d.-studiet udgår fra Kardiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital, og Institut for Medicinsk Biologi, Syddansk Universitet. Formålet var, ved formodet, incident, ubehandlet, hjerteinsufficiens (HF), at vurdere aktiveringsgraden af B-type-natriuretisk peptid (BNP og NT-proBNP) og renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) i plasma samt at undersøge hormonernes diagnostiske potentiale ved HF med reduceret og bevaret systolefunktion ved gentagen undersøgelse. Korrelation mellem NT-proBNP og global venstre ventrikel-funktion (Tei-indeks) og mellem serielle ændringer af NT-proBNP- og Tei-indeks blev evalueret, ligesom deres prædiktive værdi i relation til funktionel status og livskvalitet efter et års followup blev evalueret.

Patienter med incident, ubehandlet HF var alene karakteriseret ved aktivering af BNP-systemet. BNP- og NT-proBNP-målinger havde initialt høj diagnostisk præcision, men var sensitive over for terapeutisk intervention og varigheden af venstre ventrikel-dysfunktion. NT-proBNP korrelerede med Tei-indeks. Andelen af patienter med mindst 30% reduktion i NT-proBNP var signifikant større blandt patienter med forbedret NYHA-funktionsklasse under opfølgningen, og de opnåede samtidig en forbedring i Tei-indeks. Initialt dårligt fungerende venstre ventrikel og høj NT-proBNP-koncentration var indikatorer for forbedring i livskvalitet og NYHA-funktionsklasse. BNP-systemet demonstrerede således et diagnostisk og prognostisk potentiale. Yderligere undersøgelser er påkrævet, før der kan drages mere definitive konklusioner om den potentielle additive værdi af plasma-BNP- og NT-proBNP-målinger i forhold til den kliniske vurdering ved HF og overvejende bevaret systolefunktion.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(38):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar