Content area

|
|

Nikotinplaster før planlagt rygestop

Fire ugers behandling med nikotinplaster øgede ikke signifikant rygeophørsraten, men analyse efter korrektion for brug af andre rygestopmidler viste, at behandlingen alligevel har en gavnlig effekt.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Mange rygere ønsker at holde op, men har svært ved det pga. fysisk og psykisk afhængighed. Nikotinsubstitution med plastre, tyggegummi, sugetabletter og inhalator fordobler chancerne for rygestoppet ved at dæmpe de fysiske abstinenssymptomer. De fleste studier har anvendt nikotinsubstitution i tiden efter selve rygestoppet. Et nyt engelsk studie, som omfatter næsten 1.800 rygere, undersøger, om preloading med nikotinplastre i fire uger før selve rygestoppet øger chancerne for blivende biokemisk verificeret rygeophør. Selv om chancen for rygestop er ca. 25% højere i den ”preloadede” gruppe (18% i nikotinplastergruppen vs. 14% i placebogruppen), er dette ikke statistisk signifikant (p = 0,08). Efter en forudspecificeret statistisk korrektion for samtidig brug af vareniclin, som er skævt fordelt i de to behandlingsarme, finder forfatterne dog en øgning af chancen for rygestop med ca. 34%, hvilket er statistisk signifikant (p = 0,03).

Overlæge Philip Tønnesen, Rigshospitalet– Glostrup, kommenterer: "Dette er et stort, pragmatisk preloading-rygeafvænningsstudie i almen praksis, som blev ,forstyrret’ af, at deltagerne, der ikke fik nikotinplaster, hyppigere anvendte vareniclin, som er mere effektivt end nikotinplaster. Efter korrektion for dette så man en øgning i rygestopraten på 3% blandt patienter, som fik nikotinplaster i fire uger inden rygestoppet. Dette er klinisk relevant, da ophørsraten i engelske almenpraksis vanligvis ligger på ca. 8%. I dette pragmatiske studie blev deltagerne henvist til rygestopklinikker og måtte godt behandles med andre rygestopmedikamenter. Man så, at effekten af nikotinplaster ikke blev svækket af efterfølgende anvendelse af vareniclin. Preloading med vareniclin eller bupropion har i tidligere studier vist sig effektive. Det nye studie viser, at også preloading med nikotinplaster er effektiv, og vi kan konkludere, at en sådan fremgangsmåde kan anvendes i daglig klinisk praksis”.

Preloading Investigators. Effects on abstinence of nicotine patch treatment before quitting smoking: parallel, two arm, pragmatic randomised trial. BMJ 2018;361:k2164.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer