Content area

|

Nu har vi måske en effektiv måde at screene for prostatacancer

Screening starter med en »grovsorteringsproces« for at identificere de personer med øget risiko for at en given sygdom er til stede. Indtil videre er det ikke lykkedes ved prostatakræft.
Illustration: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Lars Lund, lars.lund@rsyd.dk

Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Michael Borre, Urinvejskirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Prostatacancer (PCa) forårsager i Danmark gennemsnitligt et dødsfald hver ottende time, og da sygdommen i det helbredelige stadie typisk er asymptomatisk, har tidlig opsporing helt naturligt længe optaget alle. Blodmarkøren PSA har i alle tænkelige udgaver været forsøgt anvendt til at identificere den del af patienterne, som siden risikerer at dø af PCa. Store randomiserede studier har imidlertid fundet, at PSA-screening leder til en uacceptabel bivirkningsfyldt overbehandling. Alligevel bliver ni af ti patienter i dag diagnosticeret ved opportunistisk PSA-screening.

Årtiers intensiv forskning i prognostiske biomarkører har afdækket mange lovende, men endnu ikke klinisk endeligt dokumenterede biomarkører. STHLM3 er en af de bedst undersøgte tests, hvori bl.a. indgår PSA, prostatavolumen og en række genetiske variationer med hver en lille øget risiko for udvikling af PCa.

Funktionel MR-skanning har i mellemtiden klinisk overhalet udviklingen af biomarkørerne og har i randomiserede studier demonstreret at kunne nedsætte behov for såvel biopsier som risiko for overdiagnostik. MR-skanning anvendes derfor allerede i dag i den præbiopstiske diagnostik.

Et nyt studie [1] har med anvendelse af en risikostratificeret screening for en hypotetisk kohorte af alle mænd i England (55-69 år) demonstreret, at netop kombinationen af biomarkører og MR-skanning udgør fremtidens screeningsmodel. STHLM3-MRI-studiet [2] understøtter dette resultat, men studiet har en række begrænsninger, som betyder, at det ikke udgør det længe ventede springbræt til systematisk screening. Studiets definition af signifikant sygdom kan ligesom den eksperimentelle arms mange ekstra (målrettede) biopsier diskuteres. Der indgår patienter med tidligere negative biopsier, ligesom komplians var dårlig i standardarmen. Væsentligst har studiet med den meget korte opfølgningstid ingen data på en evt. forskel i overlevelse grupperne imellem. Strategien synes fundet, og der bør satses stort på yderligere forskning på området«.

Callender T, Emberton M, Morris S et al. Benefit, harm, and cost-effectiveness associated with magnetic resonance imaging before biopsy in age-based and risk-stratified screening for prostate cancer. JAMA Netw Open 2021;4:e2037657.

Nordström T, Discacciati A, Bergman M et al. Prostate cancer screening using a combination of risk-prediction, MRI, and targeted prostate biopsies (STHLM3-MRI): a prospective, population-based, randomised, open-label, non-inferiority trial. Lancet Oncol 12. aug 2021 (online ahead of print).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Flemming Amter | 19/10
1 Kommentar
af Henrik Dibbern | 18/10
1 Kommentar
af Jens Langhoff-Roos | 17/10
3 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 16/10
1 Kommentar
af Lars Lindberg Andersen | 15/10
1 Kommentar
af Johan Tommy Robert Wallentin | 14/10
1 Kommentar
af Kristian Valbak | 11/10
2 kommentarer