Content area

|

Nyeste anbefalinger for behandling af mild til moderat astma hos voksne

Inhalationssteroid kombineret med formoterol i samme inhalator eller inhalationssteroid med samtidig indtaget korttidsvirkende beta-2-agonist er i dag første trin i den medicinske behandling.
Colourbox
Forfatter(e)
Redaktionen

I de seneste år er vores viden om den underliggende patofysiologi og inflammation ved astma øget betragteligt. Samtidigt er de medicinske behandlingsmuligheder blevet udvidet med en række biologiske lægemidler. Med udgangspunkt i de nyeste kliniske retningslinjer gennemgår statusartiklen af Behrendt et al. behandling af mild til moderat astma hos voksne. Forfatterne konstaterer blandt andet, at monoterapi med korttidsvirkende beta-2-agonister ikke længere anbefales som første valg ved mild astma.

Læs statusartikel
Astmabehandling i almen praksis
Victor Behrendt, Ole Hilberg, Vibeke Backer et al

Right side

af Karen Flink Konstantin-Hansen | 25/01
3 kommentarer
af Claus Peter Hovendal | 24/01
1 Kommentar
af Tommy Hindenburg | 24/01
6 kommentarer
af Pia Herltoft Madsen | 20/01
15 kommentarer