Content area

|
|

Ny medicin giver håb om behandling af resistent malaria

White et al har publiceret resultaterne af et klinisk studie af et stof tilhørende en ny klasse af malariamidler, imidazolopiperaziner, og det ser lovende ud.

Foto: Colourbox.
Forfatter(e)
Redigeret af Per Lav Madsen, lav.madsen@gmail.com

White et al har publiceret resultaterne af et klinisk studie af et stof tilhørende en ny klasse af malariamidler, imidazolopiperaziner, og det ser lovende ud.

Særligt i Sydøstasien er behandlingsresistent malaria et stigende problem, og man har længe ledt efter ny behandlinger. Resistens mod artemisin er stigende, og spredning af resistens til andre geografiske regioner betragtes som en reel risiko. I et open-label klinisk fase 2-studie (fem centre i Thailand/Vietnam) blev effekten af et nyt stof, der endnu blot kendes under sit udviklingsnavn KAF156, undersøgt. Clearance rates for malariaparasitter blev bedømt hos patienter med Plasmodium vivax- og P. falciparum-infektioner. I det første studie blev patienter givet 400 mg KAF156 p.o. × 3 dgl. i tre dage, og der var medianparasit-clearance-tid 45 timer ved P. vivax-malaria (n = 10) og 49 timer ved P. falciparum-malaria (n = 10). I et følgende studie af 21 patienter med P. falciparum-malaria (»malign malaria«) blev der kun blev givet 800 mg p.o. som en enkelt dosis; de fleste fik clear’et deres parasitter, men en fik reinfektion med anden malaria, og syv fik genkomst af første infektion (behandlingssucces = 67% (95% konfidens-interval: 48-84%)). Hos flere af de helbredte patienter blev der fundet P. falciparum-malaria med artemisinresistensmutationer. Overlæge, ph.d. Kim David, Infektionsmedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital, kommenterer: »2015 var et stort år for malariainteresserede, Nobelprisen i medicin gik til professor Tu for at identificere artemisiner. Artemisinkombinationsterapi er centralt for WHO’s drøm om at få malaria under kontrol. De sidste års påvisning af, at resistens mod artemisiner breder sig, udgør en væsentlig trussel mod fortsat malariabekæmpelse. Identifikation af lægemidler, der kan supplere artemisin, især når resistens konstateres i Afrika, står meget højt på malariologers ønskeseddel. KAF156 har i de foreløbige undersøgelser vist sig som et lovende malariamiddel og har vist sig effektivt hos parasitter med artemisinresistensmutationer. KAF156 bydes velkommen i den desværre begrænsede portefølje af lægemidler, vi har til malariabekæmpelse«.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

White DJ, Duong TT, Uthaisin C et al. Antimalarial activity of KAF156 in falciparum and vivax malaria. N Engl J Med 2016;375:1152-60.

Blad nummer: 

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar