Content area

|
|

Nyt scoringssystem til at identificere skrøbelige ældre indlagt på sygehus

På baggrund af diagnosekoder hos patienter over 75 år foreslås et nyt scoringssystem til at identificere ældre med frailty.

Forfatter(e)
Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Det engelsksprogede begreb »frailty« betegner et biologisk syndrom, som er et resultat af en reduktion i kroppens reservekapacitet, således at de biologiske og fysiologiske systemer er tæt på at være på tærsklen til klinisk svigt – med andre ord en klinisk identificerbar sårbarhedstilstand. På dansk oversættes begrebet som regel med »skrøbelighed«. Man regner med, at omkring hver tiende dansker over 65 år er skrøbelig. En gruppe af engelske forskere lancerer nu med udgangspunkt i patienters ICD-10-diagnoser en ny »frailty score« for at identificere skrøbelighed på baggrund af over 22.000 indlagte ældre over 75 år. De validerer denne score i en kohorte af over en million andre patienter. De viser, at patienter med højeste score har ca. 1,7 gange højere risiko for 30-dagesmortalitet, seks gange højere risiko for langvarig hospitalsindlæggelse og ca. 1,5 gange højere risiko for genindlæggelse end patienterne med laveste score.

Overlæge klinisk lektor Ellen Astrid Holm, Nykøbing Falster Sygehus, kommenterer: »Studiet identificerer frailty på baggrund af allerede stillede diagnoser og tidligere hospitalsindlæggelser og identificerer hermed en patientgruppe, som er i høj risiko for langvarig hospitalsindlæggelse, genindlæggelser og død. Frailty er egentlig en ,sårbarhedstilstand’, som ikke nødvendigvis er umiddelbar synlig, og når man som her anvender manifest sygdom og tidligere forbrug af sundhedsydelser som grundlag for diagnosen, må man nødvendigvis misse en stor gruppe, som er i de tidligere stadier, og det vil sige de stadier, hvor tilstanden er reversibel. Den her beskrevne score er da heller ikke i sin nuværende form beregnet til klinisk brug i forhold til den enkelte patient, men vil være et godt redskab for hospitalsadministrationer til brug for planlægning og vurdering af ressourcebehov i forskellige kliniske settings. For en klinisk arbejdende geriater er dette redskab dog utilstrækkeligt – vi har brug for kliniske redskaber, som kan udpege individer med frailty i et tidligt stadie, fordi netop disse patienter potentielt vil have stor gavn af geriatrisk vurdering og intervention«.

Gilbert T, Neuburger J, Kraindler J et al. Development and validation of a hospital frailty risk score focusing on older people in acute care setting using electronic hospital records: an observational study. Lancet 2018;391:1775-82.

Interessekonflikter: ingen.

Blad nummer: 

Right side

af Larry Højgaard Kristiansen | 03/12
6 kommentarer
af Tomas Christensen Kjær | 02/12
5 kommentarer
af Ulla Hørding | 30/11
2 kommentarer
af Hans Petter Hougen | 29/11
2 kommentarer
af Thorkil Poulsen | 29/11
1 Kommentar
af Erik Sloth | 22/11
1 Kommentar