Content area

|
|

Objective measurement of nasal airway dimensions using acoustic rhinometry - methodological and clinical aspects

Forfatter(e)
Ole Hilberg: Ole Hilberg
Doktordisputatsen er en sammenfatning af syv tidligere publicerede artikler. Arbejdet er udført på Institut for Miljø- og Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet, og baserer sig på en metode, hvor man ved hjælp af lyd (akustisk refleksion) kan måle tværsnitsarealet i luftvejene. Akustisk refleksion har været anvendt til geofysiske undersøgelser, specielt olieforekomster. Brugen af akustisk refleksion i luftvejene samlede opmærksomhed i årene 1960-1970. En metode, der blev beskrevet af A. Jackson i 1977, blev i 1989 for første gang anvendt på næsehulen, hvilket er publiceret i den første artikel....
Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(11):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side