Content area

|
|

Optical coherence tomography and the human retinal nerve fiber layer

Forfatter(e)
Reservelæge Jesper Leth Hougaard: Forf.s adresse: Toldbodgade 11, st. tv., DK-1253 København K. E-mail: jlh@dadlnet.dk Forsvaret finder sted den 19. maj, kl. 14.00, i Lille Auditorium, Amtssygehuset i Herlev, Herlev. Bedømmere: Jørgen Villumsen, Susanne Krag og Peter Åsman , Sverige. Vejledere: Erik Krogh, Michael Larsen og Anders Heijl , Sverige.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på klinisk forskning udført ved Øjenafdelingen, Amtssygehuset i Herlev. Formålet er at undersøge den laser/computerbaserede billeddiagnostiske teknik: Optisk kohærenstomografi (OCT) metodologisk samt dens potentiale inden for tidlig diagnostik af primært åbenvinklet glaukom (PÅVG).

OCT afbilder nethindens lag i tværsnit tæt på et histologisk niveau. Ved ubehandlet PÅVG udtyndes nethindens nervefiberlag (NFL) irreversibelt medførende et ofte betydeligt synstab. Konventionel diagnostik (bl.a. synsfeltsundersøgelse) er ikke altid tilstrækkelig ved tidlige sygdomsstadier eller
progression (behandling udskydes). Måling af NFL-tykkelsen (NFLT) med OCT giver potentielt mulighed for en tidligere objektiv diagnose.

Vi fandt god reproducerbarhed, men større variabilitet ved lokaliserede end globale NFLT-mål. Resultaterne viste en stor normalvariation i NFLT og, at NFLT-måling til klinisk anvendelse bør tage højde for kvaliteten/klarheden af øjets optiske medier, alder og delvist øjets refraktive status. En signifikant forskel i NFLT imellem to kommercielle algoritmer blev påvist. Et tvillingstudie viste, at den normale NFLT målt med OCT altovervejende var arveligt bestemt. Et pilotstudie fandt bedre PÅVG-diagnostiske egenskaber med en ny computeriseret NFLT-analyse, hvor regionale krav for statistisk abnormalitet i kombination skulle være opfyldt i forhold til en analyse af NFLT-enkeltparametre.

Der bør tages højde for metodologiske problemer ved OCT-måling af NFL. Etablering af en normativ database vha. en ny OCT-generation (højere opløsningsevne) og bedre analysemetoder vil sandsynligvis gøre OCT til et effektivt redskab i behandlingen af PÅVG og forebyggelse af synstab.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(20):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar