Content area

|
|

Optimal akut behandling af højrisikolungeemboli

Forfatter(e)
Steen Husted
I de senere år er der publiceret guidelines fra Det Europæiske Kardiologiselskab, ESC, og fra Dansk Cardiologisk Selskab for diagnostik og behandling af lungeemboli (LE). Det understreges, at mortaliteten ved LE afhænger af den kliniske tilstand. På denne baggrund inddeles patienterne i risikogrupper. Hos patienter i højrisikogruppen er der massiv LE med hypotension/shock (systolisk blodtryk < 90 mmHg) og en 30-dagesmortalitet på over 15%, mens den er < 1% hos lavrisikopatienter [1]. Den intermediære gruppe, som er hæmodynamisk stabil (systolisk blodtryk > 90 mmHg), men har en mor...
Reference: 
Ugeskr Læger 2013;175(22):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side