Content area

|
|

Optimal dosis af glukokortikosteroid til svær COVID-19

Multicenterstudie finder ingen signifikante forskelle mellem 6 mg og 12 mg dexametason dagligt på kliniske endepunkter, bivirkninger og overlevelse.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk

Tidligere studier har vist, at glukokortikosteroider til patienter med svær, iltkrævende COVID-19-pneumoni forbedrer overlevelsen. Imidlertid hersker der tvivl om den optimale dosis. I et nyt multinationalt studie inkluderedes næsten 1.000 patienter fra 26 hospitaler i Europa og Indien. De fleste af patienterne kom fra Danmark. De blev randomiseret til enten 12 mg eller 6 mg dexametason dagligt i op til ti dage. Selv om der var lavere numerisk dødelighed efter 28 dage i 12 mg-gruppen (27% versus 32% i 6 mg-gruppen) var forskellen ikke statistisk signifikant. Der var heller ikke signifikante forskelle i 90-dagesoverlevelse og svære komplikationer, som septisk shock eller invasive svampe-infektioner.

Klinisk lektor, afdelingslæge Asger Granfeldt, Intensiv, Aarhus Universitetshospital, kommenterer: »Interventionen i dette velgennemførte studie blev valgt på baggrund af en undersøgelse blandt klinikere efter publikationen af de første studier, som viste gavnlig effekt af 6 mg dexametason. Selvom både de primære og sekundære udfald ikke viste en signifikant forskel, var der et signal om en positiv effekt af 12 mg dexametason. I en planlagt Bayesian analyse var der > 94% sandsynlighed for en gavnlig effekt af 12 mg på de kliniske endepunkter. Den kliniske betydning af studiet er til diskussion. Siden studiet startede, var både januskinase (JAK)-hæmmere og interleukin-6 (IL-6)-hæmmere blevet introduceret som nye behandlingsmuligheder til patienter med svær COVID-19. Behandling med 12 mg dexametason kan derfor være et alternativ til patienter, som ikke er egnet til disse behandlinger. I lande, hvor de nye dyre immunmodulerende behandlinger ikke er til stede, kan man også overveje at øge dexametasondosis til 12 mg. Det skal bemærkes, at 38% af patienterne i studiet blev inkluderet i Indien. I en subgruppeanalyse var der et signal om ingen effekt af 12 mg dexametason blandt patienter inkluderet i Indien, mens der var gavnlig effekt hos patienter inkluderet i Europa. Dette kan skyldes forskelle i anden behandling og risikoen for superinfektion herunder svampeinfektioner«.

COVID STEROID 2 Trial Group. Effect of 12 mg vs 6 mg of dexamethasone on the number of days alive without life support in adults with COVID-19 and severe hypoxemia: The COVID STEROID 2 Randomized Trial. JAMA. 2021;326:1807-17.

INTERESSEKONFLIKTER: AG har modtaget honorar fra Noorik Pharmaceuticals for deltagelse i advisory board.

Blad nummer: 

Right side

af Jørgen Skov Jensen | 05/07
1 Kommentar
af Christian Hostrup-Pedersen | 05/07
1 Kommentar
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar