Content area

|
|

Optimizing rFSH dose regimens for in vitro fertilization

Forfatter(e)
Læge Biljana Popovic-Todorovic: Forf.s adresse: Fertilitetsklinikken 4071, H:S Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, DK-2100 København Ø. E-mail: drbiba@yahoo.com Forsvaret finder sted den 21. maj 2004, kl. 14.00, Henrik Dam Auditoriet, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3, København. Bedømmere: Anne Lise Mikkelsen, Helle Meinertz og Bent Ottesen. Vejledere: Anders Nyboe Andersen og Anne Loft.

Ph.d.-afhandlingen er baseret på arbejde udført på Fertilitetsklinikken, H:S Rigshospitalet. Afhandlingen omfatter tre originalartikler.

Formålet var at udvikle og vurdere et klinisk anvendeligt rFSH-scoringssystem til individuel FSH-dosering ved kontrolleret ovariel hyperstimulation til patienter i IVF-behandling .

I et prospektivt studium inkluderende 145 »standard«-patienter behandlet med rFSH, 150 IE/dag, fandtes ved multipel regressionsanalyse, at antallet af antrale follikler, den totale Doppler-score samt patientens rygestatus, uafhængigt prædikterede antallet af udtagne oocytter. M.h.p. klinisk anvendelse blev der udfærdiget et forslag til et dosisnormogram, som bestod af: antallet af antrale follikler cyklusdag 2-5, den totale Doppler-score, ovarievolumen, alder og rygestatus.

Det prospektive randomiserede studium omfattede 267 førstecyklus »standard«-patienter. Individuel dosering øgede antallet af patienter med et passende respons, og reducerede behovet for justering af dosis i løbet af stimulationen. Ydermere var chancen for graviditet højere i individuel dosis- gruppen.

Det retrospektive studium omfattede 567 »standard«-patienter behandlet i 952 cykler. Alle blev behandlet med standarddosis på 150 IE/dag i første cyklus. Mere end halvdelen af patienterne havde behov for dosisøgning i anden cyklus. Justering af rFSH-dosis i anden cyklus havde en signifikant indflydelse på yngre kvinders ovarierespons.

Sammenfattende giver ph.d.-projektet basis for opstilling af et rFSH-normogram for stimulationsbehandling ved in vitro-fertilisering. Normogrammet er blevet testet i klinisk regi, og resultaterne berettiger til at anbefale en individualiseret startdosis allerede i første behandlingscyklus til »standard«- patienter.

Reference: 
Ugeskr Læger 2004;166(21):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar