Skip to main content

Overfladisk hudnekrose efter perifer intravenøs administration af vasoaktive stoffer

Ugens billede.
Ugens billede.
Rasmus Peter Jakobsen,e-mail: rasmus.peter.jakobsen@rsyd.dk & Jane Stab Nielsen Ugeskr Læger 2017;179:V69218
10. jul. 2017
01 min

En 56-årig mand blev indbragt bevidstløs, afkølet og hypotensiv til akutmodtagelsen. Perifer veneadgang var vanskelig, hvorfor et venekateter (1,5 × 45 mm) blev indsat i vena dorsalis pedis. Trods relevant behandling med væske forblev han hypotensiv, og intravenøs administration af ephedrin og phenylephrin var uden effekt. Efter indgift af adrenalin ad to omgange i venekateteret normaliseredes blodtrykket. Samtidig indgift af krystalloid forløb uden ekstravation. I løbet af de næste timer fik patienten imidlertid overfladisk hudnekrose langs forløbet af vena saphena magna. Billederne viser højre underben ca. 12 timer efter intravenøs administration af phenylephrin, ephedrin og adrenalin. Der ses bullaedannelse og afstødning af epidermis.

Læsionerne helede op med intakt hud i løbet af ca. 14 dage, og patienten blev udskrevet uden men.

Denne sygehistorie illustrerer vigtigheden af anvendelse af central venøs eller intraossøs adgang til administration af vasoaktive stoffer [1, 2].

Interessekonflikter:

Referencer

Litteratur

  1. Ricard JD, Salomon L, Boyer A et al. Central or peripheral catheters for initial venous access of ICU patients: a randomized controlled trial. Crit Care Med 2013;41:2108-15.

  2. Loubani OM, Green RS. A systematic review of extravasation and local tissue injury from administration of vasopressors through peripheral intravenous catheters and central venous catheters. J Crit Care 2015;30:653.e9-17.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen