Skip to main content

Påmindelse om at lade sig vaccinere mod influenza virker

Vaccination mod influenza gavner mange, enten direkte (infektion) eller indirekte (epidemi). Et dansk studie har undersøgt effekten af »venlig påmindelse« via digitale platforme.

(Foto: Colourbox)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

23. maj 2023
2 min.

Vaccination mod influenza har stor betydning for mange grupper af personer i samfundet. Der er dog stadigvæk ikke fuld opbakning blandt borgerne, og et dansk studie har derfor undersøgt effekten af elektroniske påmindelser. Studiet viser, at selv billige påmindelser faktisk øger tilslutningen.

Professor, overlæge, dr.med. Niels Høiby, Afdeling for Klinisk Mikrobiologi, Rigshospitalet, kommenterer: »Det er et meget vigtigt studie i betragtning af det store antal indlæggelser og overdødelighed, som influenzaepidemierne forårsager også i Danmark. Således var der i sæsonen 2017/2018 7.667 indlagte og 1.644 dødsfald relateret til influenza A+B [EPI-NYT 23/24 2018] hos voksne og især ældre, og som sædvanligt startede epidemien lige efter jul og sluttede i april. Timingen af de elektroniske breve til de ældre i studiet var perfekt, dvs. lige før influenzavaccinationerne skulle begynde i oktober. Den signifikante, men moderate effekt af brevene skyldes sikkert, som forfatterne også skriver, at COVID-19-pandemien stadig var kørende, og der derfor allerede var kraftige opfordringer til vaccination mod COVID-19, hvilket især – men ikke kun – var rettet mod skrøbelige ældre, som blev tilbudt samtidig vaccination mod COVID-19 og influenza. Hvis omtalen af studiet også kunne medføre en mere aktiv anvendelse af virusdiagnostik i bl.a. almen praksis og tidlig behandling med de tilgængelige virusantibiotika mod influenza til skrøbelige personer, der alligevel får influenza, ville meget være opnået for den udsatte population og for vinterens overbelægning på de internmedicinske afdelinger«.

Interessekonflikter: ingen