Content area

|
|

Passiv rygning fører til infertilitet og tidlig menopause

Forfatter(e)
Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

Der er solid dokumentation for en sammenhængen mellem rygning og dårligere reproduktion hos kvinder. Det er fysiologisk oplagt, at en lignende sammenhæng kunne eksistere mellem passiv rygning og reproduktion, men det er mindre velundersøgt.

Hyland og kollegers studie bygger på ”Women’s Health Initiative”-cohorten (WHI), som er et prospektivt observationelt studie af Nordamerikanske postmenopausale kvinder. WHI inkluderede i perioden 1993 – 1998 i alt 93.676 kvinder. Blandt andet spurgte man i undersøgelsen til rygestatus, udsættelse for passiv rygning, alder ved menopausen og livstidsfertilitet.

Rygere/tidligere rygere havde større risiko for infertilitet (OR=1,14; 95% konfidens-interval (KI): 1,03 – 1,26) og tidligere menopause (OR=1,26; KI: 1,16-1,35) end ikke rygere. Ikke rygere udsat for meget passiv rygning havde højere risiko for infertilitet (OR=1,18; KI: 1,02-1,35) og tidligere menopause (OR=1,18; KI: 1,06-1,31) end ikke rygere, som ikke var udsat for passiv rygning. Rygere/tidligere rygere fik i gennemsnit menopause 21,7 måneder tidligere end ikke rygere, som ikke havde været udsat for passiv rygning. Ikke rygere udsat for meget passiv rygning fik gennemsnit menopause 13,0 måneder tidligere end ikke rygere, som ikke havde været udsat for passiv rygning.

Professor i reproduktionsmedicin på Aarhus Universitetshospital Jakob Ingerslev kommenterer: "Fundene i dette meget store kohortestudie understreger vigtigheden af at fastholde en intensiv kampagne mod rygning generelt, ikke mindst blandt teenagere og yngre kvinder. Rygning influerer i betydelig grad på reproduktiv sundhed. Fostre fra rygende kvinder har færre follikler i ovarierne. Fostervækst i graviditeten påvirkes, og både perinatal og postnatal morbiditet og mortalitet er øget. Hos kvinder påvirker toxiner i røgen formentlig både ovariereserven, dvs. antal primordialfollikler og oocytkvaliteten."

Hyland A, Piazza K, Hovey KM, et al. Associations between lifetime tobacco exposure with infertility and age at natural menopause: the Women’s Health Initiative Observational Study. Tob Control. 14 dec 2015 (e-pub ahead of print)

Interessekonflikt: Ingen

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer
af Henrik Keller | 27/06
4 kommentarer
af Jerzy Miskowiak | 27/06
1 Kommentar
af Annette Randløv | 26/06
19 kommentarer