Skip to main content

Patienter med KOL taber deres telomerer hurtige end normalt

Telomerer, som er kromosomernes endestykker og markører for en organismes levetid, forsvinder hurtigere blandt patienter med KOL.

Redigeret af Peter Lange, plange@dadlnet.dk
4. maj 2017
02 min

Telomerer er gentagne basesekvenser, som udgør kromosomers endestykker. De bliver kortere for hver celledeling, og der er teorier om, at telomerlængde har betydning for en organismes levetid: jo kortere telomerer desto kortere levetid. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) bliver af nogle opfattet som en sygdom med accelereret aldring, og derfor har man i løbet af de sidste år undersøgt telomerlængde ved KOL i flere tværsnitsstudier. I nogle af studierne har man kunnet vise en kortere telomerlængde i perifere leukocytter blandt patienter med KOL. I en ny undersøgelse med longitudinelt design beskriver en spansk forskergruppe udviklingen af telomerlængden i en velkarakteriseret kohorte af 70 patienter med KOL, som sammenlignes med 73 rygere uden KOL. I løbet af en treårig observationsperiode tabte patienter med KOL telomerlængden signifikant hurtigere end kontrolgruppen. Professor, overlæge Stig Bojesen, Herlev og Gentofte Hospital, kommenterer: ”De longitudinelle målinger af telomerdynamikken gør studiet interessant. Forskellige aspekter gør dog resultaterne svære at tolke. Først og fremmest finder forskerne en beskeden association mellem kortere telomerer og stigende alder. Dette kan skyldes en upræcis målemetode. Endvidere tager forfatterne ikke højde for regression mod gennemsnittet: regression to the mean. Dette statistiske princip fastslår, at blandt en serie parvise målinger vil de, som først ligger langt fra gennemsnittet, ligge tættere på gennemsnittet ved den anden måling. Fundet af større telomerforkortelse hos individer med lange telomerer ved starten af opfølgningsperioden er derfor præcist, hvad man ville forvente a priori. Fænomenet er udtryk for stor intraindividuel variation af telomerlængden og forstærkes af upræcise målinger. Alt i alt må vi konstatere, at telomerlængden kan endnu ikke bruges til monitorering af aldring i større patientgrupper. Først når analytiske forhold som høj præcision og international standardisering og sporbarhed er på plads, kan vi nærme os en rutinemæssig klinisk anvendelse".

Cordoba-Lanus E, Cazorla-Rivero S, Espinoza-Jimenes A et al. Telomere shortening and accelerated aging in COPD: findings from the BODE cohort. Respiratory Research 2017;18:59.

Interessekonflikter: ingen.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen