Content area

|
|

Patienter med psoriasis har øget risiko for hjerte-kar-sygdom

Forfatter(e)
Ole Ahlehoff1, Gunnar Gislason1, Jesper Lindhardsen1, Lone Skov2 & Peter Riis Hansen1 1) Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital 2) Dermatologisk Afdeling, Gentofte Hospital


Psoriasis er en hyppig kronisk immuninflammatorisk sygdom, der ligesom andre kroniske inflammatoriske sygdomme kan være forbundet med øget risiko for hjerte-kar-sygdom [1]. Det inflammatoriske respons ved psoriasis inkluderer overaktivering af T-hjælper-1/17-celler og har patofysiologiske fællestræk med mekanismerne ved aterotrombotisk sygdom [2, 3]. Herudover har patienter med psoriasis en højere forekomst af klassiske risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom. Disse risikofaktorer bidrager også til den øgede risiko for f.eks. akut myokardieinfarkt (AMI), der er observeret hos patienter med psoriasis [3]. Vi har for nylig i Ugeskrift for Læger publiceret en litteratur-oversigt om dette emne [1]. Imidlertid er der siden tilkommet en række væsentlige studier, ligesom Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Reumatologisk Selskab og Dansk Dermatologisk Selskab har udgivet fælles anbefalinger for vurdering af risikoen for hjerte-kar-sygdom hos patienter med psoriasis og/eller psoriasisartritis [4]. Vi har derfor fundet det relevant med en kort opdatering og præsentation af de nye anbefalinger.


RISIKO FOR HJERTE-KAR-SYGDOM

Aterotrombose

Siden man i et arbejde i 2006 påviste øget risiko for AMI ved psoriasis, har der været betydeligt fokus på denne sammenhæng [5]. Den anførte undersøgelse af britiske patienter fra en stor almen praksis-database indikerede, at risikoen var uafhængig af traditionelle risikofaktorer, men i flere efterfølgende studier kunne man ikke entydigt bekræfte denne uafhængige association, og der har været betydelig uenighed om fænomenets kliniske betydning [6]. Data fra de danske nationale registre er undersøgt mht. forekomsten af kardiovaskulær morbiditet og mortalitet hos patienter med psoriasis og psoriasisartritis i forhold til forekomsten hos baggrundsbefolkningen og hos patienter med diabetes mellitus (DM). Risikoen for aterotrombotiske hændelser (AMI, apopleksi, invasiv revaskularisering og kardiovaskulær død) var øget hos patienter med psoriasis. Risikoforøgelsen var afhængig af alder og psoriasissværhedsgraden. Den var ca. 20% forøget hos patienter over 65 år med mild psoriasis og 100% hos patienter under 50 år med svær psoriasis. Risikoforøgelsen ved psoriasisartritis var som ved svær psoriasis og var på højde med risikoforøgelsen hos patienter med DM [7]. Resultaterne var uafhængige af komorbiditet og i tråd med konklusionerne fra andre helt nyligt publicerede arbejder [8-10]. Desuden er det via registermaterialet påvist, at patienter, der har psoriasis og har haft AMI, har en 26% øget risiko for nyt AMI, apopleksi eller kardio-vaskulær død [11].

Venøs tromboemboli

Inflammation kan også bidrage til venøs tromboemboli, og klinisk er denne risiko efterhånden velkendt ved inflammatorisk tarmsygdom [12]. En sammenhæng mellem psoriasis og venøs tromboemboli har ikke tidligere været belyst, men med data fra de landsdækkende danske registre er det netop dokumenteret, at psoriasis er associeret med en betydelig risikoforøgelse (ca. 35% for mild psoriasis og mere end 100% for svær psoriasis) for venøs tromboemboli, uafhængigt af velkendte disponerende faktorer som f.eks. cancer [13].

Atrieflimren

Inflammation synes også at være en vigtig medspiller i patogenesen ved atrieflimren, og i enkelte studier har man peget på øget risiko for atrieflimren ved immuninflammatoriske sygdomme, f.eks. cøliaki [14, 15]. I et nyligt publiceret arbejde har man fundet en øget risiko for atrieflimren hos patienter med psoriasis. Risikoen kan være tredoblet hos yngre patienter med svær psoriasis og bidrager til den øgede risiko for iskæmisk apopleksi [16].

Effekten af immunsuppression på risikoen for hjerte-kar-sygdom

Methotrexat anvendes ofte i behandlingen af kroniske inflammatoriske sygdomme, inklusive svær psoriasis og psoriasisartritis. Methotrexat synes at reducere risikoen for hjerte-kar-sygdom [17, 18]. Man har på baggrund af en række data også forhåbninger om en gavnlig virkning af de nyere biologiske lægemidler (f.eks. tumornekrosefaktor α-hæmmere), men en endelig afklaring af effekten på risikoen for hjerte-kar-sygdom afventes fortsat [19]. Det har vakt opmærksomhed, at disse midler kan forbedre insulinresistensen og måske nedsætte risikoen for udvikling af DM hos patienter med psoriasis [20].DANSKE ANBEFALINGER

I 2010 nedsatte Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Reumatologisk Selskab og Dansk Dermatologisk Selskab en fælles arbejdsgruppe mhp. udarbejdelse af retningslinjer for vurdering af risikoen for hjerte-kar-sygdom hos patienter med psoriasis og/eller psoria-sisartritis [4]. Gruppen anbefalede bl.a., at patienter med psoriasis som minimum bør følge standardanbefalingerne for forebyggelse af hjerte-kar-sygdom i befolkningen, og at yngre patienter med svær psoriasis og/eller psoriasisartritis bør sidestilles med patienter med DM mht. risikovurdering og medicinsk primærprofylakse (Tabel 1 ). Den foreliggende evidens er dog fortsat mangelfuld, og der mangler ikke mindst prospektive studier, hvor man belyser effekten af såvel aggressiv primær profylakse som optimal antipsoriatisk behandling (f.eks. med biologisk terapi) på risikoen for hjerte-kar-sygdom ved psoriasis og andre kroniske inflammatoriske sygdomme.

KONKLUSION

Nye undersøgelser fra bl.a. Danmark har underbygget, at psoriasis er forbundet med en øget risiko for hjerte-kar-sygdom, og at risikoforøgelsen er mest udtalt hos yngre patienter, ved svær hudaffektion og/eller psoriasisartritis, hvor den kan sidestilles med risikoforøgelsen ved DM. Der er netop fremkommet danske retningslinjer på området, hvor man pointerer vigtigheden af en forebyggende indsats mod hjerte-kar-sygdom hos patienter med psoriasis.

src="/LF/images_ufl/ufl_bla.gif">
Ole Ahlehoff, Kardiologisk Afdeling, Gentofte Hospital, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup. E-mail: olahha01@geh.regionh.dk

ANTAGET: 8. februar 2012

FØRST PÅ NETTET: 19. marts 2012

INTERESSEKONFLIKTER: Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelige sammen med artiklen på Ugeskriftet.dkReference: 
Ugeskr Læger 2012;174(21):1450-1452
Blad nummer: 
Sidetal: 
1450-1452
 1. Ahlehoff O, Gislason GH, Skov L et al. Psoriasis og aterotrombotisk sygdom. Ugeskr Læger 2010;172:1983-6.
 2. Libby P, Ridker PM, Hansson GK. Inflammation in atherosclerosis: from pathophysiology to practice. J Am Coll Cardiol 2009;54:2129-38.
 3. Menter A, Griffiths C, Tebbey P et al. Exploring the association between cardiovascular and other disease-related risk factors in the psoriasis population: the need for increased understanding across the medical community. J Eur Acad Dermatol Venereol 2010;24:1371-7.
 4. Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Reumato-logisk Selskab. Anbefalinger for vurdering af risiko for kardiovaskulær sygdom hos patienter med psoriasis og psoriasis artrit. http://dds.nu/admin/up/ download.php?id=554 (5. nov 2011).
 5. Gelfand JM, Neimann AL, Shin DB et al. Risk of myocardial infarction in patients with psoriasis. JAMA 2006;296:1735-41.
 6. Wakkee M, Herings RM, Nijsten T. Psoriasis may not be an independent risk factor for acute ischemic heart disease hospitalizations: results of a large population-based Dutch cohort. J Invest Dermatol 2010;130:962-7.
 7. Ahlehoff O, Gislason GH, Charlot M et al. Psoriasis is associated with clinically significant cardiovascular risk: a Danish nationwide cohort study. J Intern Med 2011;270:147-57.
 8. Mehta NN, Yu Y, Pinnelas R et al. Attributable risk estimate of severe psoriasis on major cardiovascular events. Am J Med 2011;124:775 e1-6.
 9. Mehta NN, Azfar RS, Shin DB et al. Patients with severe psoriasis are at increased risk of cardiovascular mortality: cohort study using the General Practice Research Database. Eur Heart J 2010;31:1000-6.
 10. Gisondi P, Farina S, Giordano MV et al. Usefulness of the Framingham Risk Score in patients with chronic psoriasis. Am J Cardiol 2010;106:1754-7.
 11. Ahlehoff O, Gislason GH, Lindhardsen J et al. Prognosis following first-time myocardial infarction in patients with psoriasis: a Danish nationwide cohort study. J Intern Med 2011;270:237-44.
 12. Grainge MJ, West J, Card TR. Venous thromboembolism during active disease and remission in inflammatory bowel disease: a cohort study. Lancet 2010;375:657-63.
 13. Ahlehoff O, Gislason GH, Lindhardsen J et al. Psoriasis carries an increased risk of venous thromboembolism: a Danish nationwide cohort study. PLoS One 2011;6:e18125.
 14. Emilsson L, Smith JG, West J et al. Increased risk of atrial fibrillation in patients with coeliac disease: a nationwide cohort study. Eur Heart J 2011;32:2430-7.
 15. Engelmann MD, Svendsen JH. Inflammation in the genesis and perpetuation of atrial fibrillation. Eur Heart J 2005;26:2083-92.
 16. Ahlehoff O, Gislason GH, Jørgensen CH et al. Psoriasis and risk of atrial fibrillation and ischaemic stroke: a Danish nationwide cohort study. Eur Heart J (Epub ahead of print 25. aug 2011).
 17. Micha R, Imamura F, Wyler von Ballmoos M et al. Systematic review and meta-analysis of methotrexate use and risk of cardiovascular disease. Am J Cardiol 2011;108:1362-70.
 18. Prodanovich S, Ma F, Taylor JR et al. Methotrexate reduces incidence of vascular diseases in veterans with psoriasis or rheumatoid arthritis. J Am Acad Dermatol 2005;52:262-7.
 19. Ryan C, Leonardi CL, Krueger JG et al. Association between biologic therapies for chronic plaque psoriasis and cardiovascular events: a meta-analysis of ran-domized controlled trials. JAMA 2011;306:864-71.
 20. Solomon DH, Massarotti E, Garg R et al. Association between disease-modifying antirheumatic drugs and diabetes risk in patients with rheumatoid arthritis and psoriasis. JAMA 2011;305:2525-31.

Right side

af Cecilie Hviid Christiansen | 07/07
2 kommentarer
af Kristian Mielke-Christensen | 06/07
5 kommentarer
af Bodil Thordis Lyngholm | 03/07
6 kommentarer
af Anette Bygum | 02/07
1 Kommentar
af Ejnar Skytte Ankersen | 02/07
1 Kommentar
af Hanne Madsen | 01/07
1 Kommentar
af Jan Henrik Værnet | 01/07
1 Kommentar
af Simon Wehner Fage | 01/07
4 kommentarer