Content area

|
|

Patienters indstilling til sygehusvæsenet i Østdanmark og Vestdanmark

Forfatter(e)
Projektmedarbejder Stine Bradt Schulze, evalueringskonsulent Rikke Gut & afdelingsleder Morten Freil Amtssygehuset i Glostrup, Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt, Afsnit 87
Introduktion: Med udgangspunkt i resultater fra Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse (2000, 2002), som viste, at patienter behandlet på sygehuse i Vestdanmark vurderer deres indlæggelsesforløb mere positivt end patienter behandlet på sygehuse i Østdanmark, har Enheden for Brugerundersøgelser undersøgt, hvad der betinger de regionale forskelle i patienternes oplevelser. Materiale og metoder: Undersøgelsen er baseret på kvalitative forskningsmetoder, og man har analyseret den betydning, den enkelte patient ud fra egne forståelser, normer og værdier har tilskrevet fænomener og op...
Reference: 
Ugeskr Læger 2006;168(3):279-82
Blad nummer: 
Sidetal: 
82-279
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side