Content area

|
|

Patientinitieret kontakt til egen lægepraksis

Forfatter(e)
Tina Eriksson: Forf.s adresse: Munkegårdsvej 41B, 3490 Kvistgård. E-mail: eriksson@dadlnet.dk Forsvaret fandt sted den 6. maj 2002. Bedømmere: Frede Olesen, Kirsten Ohm Kyvik og Johan Hallqvist , Sverige .

En undersøgelse af ikkemedicinske faktorers betydning

Ph.d.-studiet er udgået fra Forskningsenheden for Almen Medicin, Syddansk Universitet, og formålet var at undersøge, hvorvidt ikkemedicinske faktorer udløser kontakt til egen læge. De undersøgte faktorer var opfordringer fra pårørende til at søge læge samt medieomtale af sundhed og sygdom. En nyere epidemiologisk metode, case-crossover -designet, blev anvendt for første gang inden for forskning i sundhedstjeneste. 322 patienter deltog i et telefoninterview i tilslutning til en lægekontakt, og 148 patienter deltog i et senere kontrolinterview. Forekomsten af faktorerne i døgnet før kontakten kunne sammenlignes med en eller flere kontrolperioder enten tidligere på samme uge eller senere. I døgnet før lægekontakten var 21% (17-25%) blevet opfordret til at søge læge mod 5% (3-7%) i kontrolperioderne. Opfordringen til at søge læge øgede sandsynligheden for lægekontakt med en faktor 4. Majoriteten af patienterne angav, at opfordringerne havde haft betydning for kontakten. Kontakt fra enlige mænd var sjældnere gået forud for en opfordring end kontakt fra andre grupper. Effekten af medieomtale kunne ikke påvises. Der var 11% (8-12%), som huskede medieomtale, mod 14% (8-20%) i kontrolperioder. Kun få patienter angav, at medieomtale havde haft en indflydelse. Mange patienter havde set »Lægens Bord« om torsdagen, hvilket medførte en risiko for selektionsbias i udvælgelsen af kontroltidsperioder. Opfordring fra andre er en betydende udløsende faktor for lægekontakt, hvorimod medieomtale har en tvivlsom effekt. Case-crossover -metoden viste sig at være brugbar i sundhedstjenesteforskningen.

Reference: 
Ugeskr Læger 2002;164(27):
Blad nummer: 

Right side

af Susanne Backman Nøhr | 04/10
3 kommentarer
af Stephan Alpiger | 03/10
1 Kommentar
af Lars Søgaard-Jensen | 03/10
1 Kommentar
af Simon Hjerrild | 03/10
7 kommentarer
af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar