Content area

|

Penicillinallergi

Det er vigtigt at identificere de sande penicillinallergikere og frikende resten, da penicilliner er billigere, mere effektive og har færre bivirkninger end alternative antibiotika.
Urticaria
Forfatter(e)
Redaktionen

Det skønnes, at man har mistanke om penicillinallergi hos omkring 10% af hospitalsindlagte patienter i Danmark. Opgørelser viser imidlertid, at allergi kan afkræftes hos 80- 90% af patienterne efter relevant vurdering. Med udgangspunkt i en ny klinisk retningslinje fra Dansk Selskab for Allergologi gennemgår statusartiklen af Tannert et al. de nye udredningsprincipper, som er baseret på en individuel risikovurdering, og som lægen kan påbegynde allerede ved første kontakt med patienten. Forfatterne gennemgår blandt andet visitationskriterier til videre udredning og værdien af måling af specifikt IgE.

Læs statusartikel
Udredning af penicillinallergi
Line Kring Tannert, Holger Mosbech, Janni Hjortlund et

Right side

af Susanne Mejlby Nielsen | 06/08
4 kommentarer
af Gunvor Kramshøj Larsen | 04/08
28 kommentarer
af Jette Birgitte Lehnsbo Korsgaard | 03/08
2 kommentarer
af Olaf Bjarne Paulson | 03/08
1 Kommentar
af Hanne Hulgaard | 02/08
4 kommentarer
af Christian Stefan Legind | 28/07
2 kommentarer
af Connie Lærkholm Hansen | 23/07
1 Kommentar
af Lene Heise Garvey | 23/07
4 kommentarer
af Peter Tagmose Thomsen | 20/07
1 Kommentar