Content area

|
|

Peroral antibiotisk behandling ved endokarditis er forbundet med forbedret forløb fem år efter primær sygdom

Behandling af venstresidig endokarditis har traditionelt været baseret på langvarig intravenøs antibiotisk behandling. Et tidligere studie fra Danmark viste, at en hurtig overgang til peroral antibiotisk behandling hos udvalgte patienter var en ligeværdig terapi i det akutte forløb. Nu har forfatterne til det studie vist data for opfølgning fem år efter.
Foto: colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Endokarditis er en livstruende infektion. Standard har længe været langvarig antibiotisk behandling baseret på intravenøs administration. Men en hurtig overgang til peroral behandling med deraf kortere indlæggelse til følge har vist sig ligeværdig. Et opfølgende studie viser nu, at den hurtige overgang til peroral terapi og kortere indlæggelse endda kan nedsætte langtidsrisikoen for efterfølgende død, behov for hjertekirurgi eller emboliske komplikationer. Dermed udfordrer studiet ikke blot den tidligere terapiform ved endokarditis, men også andre tunge hospitalsforløb, der måske kan erstattes af en mindre krævende terapiform og med mindre indlæggelsestid.

Ledende overlæge, dr.med. Niels Tønder, Kardiologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, kommenterer: »POET-studiet er disruption og udtryk for kreativ tænkning. I bakspejlet giver det rigtig god mening. Patienter har det bedst i egen seng. Man skal have et godt helbred for at være indlagt på hospital i længere tid. Specielt ældre patienter taber funktion under indlæggelse trods kostintervention og fysioterapi.

Covid-19-pandemien har også medført disruption grundet nødvendighed. Vi anvender nu i stor udstrækning virtuelle konsultationer, enten telefon eller video, og vi taler om Hospital at Home eller hjemmemonitorering. Alt sammen noget, der tilstræber at holde patienterne væk fra hospitalet. Hjerteforeningen tilskynder aktuelt ansøgninger om støtte til forskning, der undersøger digitale løsninger til hjemme- og selvmonitorering af hjerte-kar-patienter. Ovenstående understreger behovet for randomiserede undersøgelser på områder, hvor udrednings- og behandlingsregimer mangler evidens, men maner også til omtanke, inden vi ukritisk kaster os over Hospital at Home og hjemmemonitorering«.

Pries-Heje MM, Wiindgaard C, Ihlemann N et al. Five-year outcome of the partial oral treatment of endocarditis (POET) trial. New Engl J Med 2022; 386(6):601-602.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer