Content area

|
|

Perorale vs. intravenøse antibiotika til børn med akut pyelonefritis

Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Siri Vinther, sirivinther@dadlnet.dk

Både nationalt og internationalt er der stor forskel på anbefalede antibiotikaregimer til behandling af akut pyelonefritis hos børn. Formålet med dette Cochranereview var at evaluere effekt og sikkerhed af forskellige præparater, doseringer, administrationsmåder og behandlingsvarigheder.

Der blev inkluderet 27 (kvasi-)randomiserede, kontrollerede studier, som tilsammen inkluderede 4.452 børn på 0-18 år med akut pyelonefritis, og som sammenlignede i alt 12 forskellige behandlingsregimer. Ved sammenligning af 10-14 dages peroral (p.o.) behandling og tre dages intravenøs (i.v.) behandling efterfulgt af ti dages p.o.-behandling fandtes ingen signifikante forskelle med hensyn til varighed af feber, bakteriuri på tredjedagen eller varig nyreskade. Ved sammenligning af i.v.-behandling i 7-14 dage og 3-4 dages i.v.-behandling efterfulgt af p.o.-behandling var der ingen signifikante forskelle, hvad angik persisterende bakteriuri eller varig nyreskade.

Forskningslektor, overlæge Dina Cortes, Børneafdelingen, Hvidovre Hospital, kommenterer: ”Artiklens konklusioner om p.o.- versus i.v.-behandling hviler på fire studier, hvor tre gav tredjegenerationscefalosporiner, som desværre ikke findes i Danmark. Det fjerde studie gav amoxicillin/clavulansyre, som er i Danmark, men diagnosen stilledes fra urin opsamlet i urinposer, hvilket frarådes grundet mange falsk positive svar. Nefro-urologi-udvalget, DPS, starter snart et kvalitetsstudie, hvor der tilbydes amoxicillin/clavulansyre eller mecillinam for pyelonefritis. Landets børneafdelinger deltager. Ikkeseptiske børn uden urologiske anomalier, som er fyldt seks måneder, kan inkluderes. Der vil være tæt opfølgning med indlæggelse og evt. skift til i.v.-antibiotika ved behov. Data vil blive opgjort, så det kan afgøres, om pyelonefritis hos selekterede børn fremover kan behandles med perorale antibiotika”.

Strohmeier Y, Hodson EM, Willis NS et al. Antibiotics for acute pyelonephritis in children. (PDF)

Cochrane Database Syst Rev 2014;7:CD003772.

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer