Content area

|
|

Pharmacoeconomic aspects of osteoporosis: communication of treatment effects and economic evaluation of interventions

Forfatter(e)
Palle Mark Christensen: Forf.s adresse: Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Syddansk Universitet, Winsløwparken 19, 5000 Odense C. E-mail: pmchristensen@health.sdu.dk Forsvaret fandt sted torsdag den 31. marts 2005. Bedømmere: Jens Peter Kampmann, Mustapha Kassem og Peter Davey , Skotland. Vejledere: Kim Brøsen, Kim Brixen, Henning Beck-Nielsen, cand.rer.soc. Jes Søgaard og Ivar Sønbø Kristiansen .

Ph.d.-afhandlingen, der omfatter tre publicerede artikler, et working paper og en sammenskrivning, er udført ved Forskningsenheden for Klinisk Farmakologi, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, og Institute of Public Health, University of Sydney.

Formålene var: 1) at beregne udskydelse af hoftebrud i forbindelse med en osteoporoseintervention med en relativ risikoreduktion af brud på 50%, 2) at undersøge om effekten osteoporoseintervention udtrykt som udskydelse af hoftebrud var nemmere at forstå for lægfolk end numbers needed to treat (NNT) og 3) at estimere omkostninger og sundhedseffekter i en cost-utility -analyse ved brug af alendronat ved behandling af danske kvinder.

Et års behandling vil i gennemsnit udskyde et hoftebrud med 12 dage, hvis behandlingen startes hos 50-årige, og 23, 55, 90 og 74 dage, hvis behandlingen startes i respektive 60-, 70-, 80- eller 90-års-alderen. Ved 10-års behandling er den gennemsnitlige udskydelse af hoftebrud respektive 146, 260, 369, 373 og 167 dage.

Når lægfolk præsenteredes for NNT på 10, 50, 100 og 400, var andelen, der ønskede at modtage medicinsk behandling for osteoporose, henholdsvis 65%, 61%, 63%, og 57% (χ2trend =0,75, p=0,39, df=1). Halvdelen af de adspurgte anførte, at NNT var vanskelig at forstå. Når behandlingseffekten blev udtrykt som udskydelse på en måned, seks måneder, et år og fire år var andelen, der ønskede osteoposebehandling, henholdsvis 25%, 40%, 39% og 53%% (χ2trend =20,09, p< 0,001, df=1).

Ved behandling af 71-årige kvinder med alendronat i tre år var omkostningerne per kvalitetsjusteret leveår 125.000 kr.

Det konkluderes: 1) at udskydelse af den uønskede hændelse kan anvendes til formidling af behandlingeffekter med lægemidler ved kroniske tilstande, 2) at udskydelse af hoftebrud er mere forståeligt end NNT og 3) at behandling af 71-årige kvinder med alendronat i tre år var omkostningseffektivt.

Reference: 
Ugeskr Læger 2005;167(14):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar