Content area

|
|

Polycystisk pancreas som årsag til pancreasinsufficiens hos en 67-årig kvinde

Forfatter(e)

Lise Fischer Mikkelsen, Mirela Jensen, Christian Trolle & Sabine Becker

Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg
Ugeskr Læger 2020;182:V71003

En 67-årig kvinde med insulinbehandlet type 2-diabetes, hypertension, kronisk lymfatisk leukæmi, essentiel tremor og osteoporose var indlagt på en medicinsk afdeling med insulinshock. Hun berettede om diarré gennem de seneste seks år og et vægttab på 13 kg. Nedsat p-amylaseniveau førte til mistanke om eksokrin pancreasinsufficiens, hvilket blev bekræftet af svært nedsat elastaseniveau. Enzymsubstitution til måltiderne havde god effekt på diarréen, og patienten steg i vægt fra 44 kg til 61 kg.

En CT viste forstørret og cystisk omdannet pancreas uden synligt normalt pancreasvæv. Der var ingen cyster i de øvrige organer. Ved aspiration fra en pancreascyste fandt man intraduktal papillær mukinøs neoplasi. Man overvejede på den baggrund pankreatektomi, men besluttede i samarbejde med patienten i stedet at tilrettelægge et forløb med regelmæssige kontrolskanninger.

Polycystisk omdannelse af pancreas, uden involvering af øvrige organer, er en sjælden tilstand [1-3], som kan haves in mente ved pancreasinsufficiens.Korrespondance: Lise Fischer Mikkelsen. E-mail: LISEHR@rm.dk
Publiceret på Ugeskriftet.dk: 22. juni 2020
Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Reference: 
UgeskrLæger 2020;182:V71003
Blad nummer: 

Litteratur

  1. Sonavane AD, Amarapurkar DN, Amarapurkar AD. Polycystic pancreas. ACG Case Rep J 2006;3:199-201.

  2. Ufuk F, Tekinhatun M, Alver KH. Polycystic pancreas disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;68:e67.

  3. Nygaard KK, Walters W. Polycystic disease of the pancreas (dysontogenetic cysts). Ann Surg 1937;106:49-53.

Right side

af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer