Skip to main content

Polycystisk pancreas som årsag til pancreasinsufficiens hos en 67-årig kvinde

Lise Fischer Mikkelsen, Mirela Jensen, Christian Trolle & Sabine Becker

Se flere detaljer

22. jun. 2020
01 min

En 67-årig kvinde med insulinbehandlet type 2-diabetes, hypertension, kronisk lymfatisk leukæmi, essentiel tremor og osteoporose var indlagt på en medicinsk afdeling med insulinshock. Hun berettede om diarré gennem de seneste seks år og et vægttab på 13 kg. Nedsat p-amylaseniveau førte til mistanke om eksokrin pancreasinsufficiens, hvilket blev bekræftet af svært nedsat elastaseniveau. Enzymsubstitution til måltiderne havde god effekt på diarréen, og patienten steg i vægt fra 44 kg til 61 kg.

En CT viste forstørret og cystisk omdannet pancreas uden synligt normalt pancreasvæv. Der var ingen cyster i de øvrige organer. Ved aspiration fra en pancreascyste fandt man intraduktal papillær mukinøs neoplasi. Man overvejede på den baggrund pankreatektomi, men besluttede i samarbejde med patienten i stedet at tilrettelægge et forløb med regelmæssige kontrolskanninger.

Polycystisk omdannelse af pancreas, uden involvering af øvrige organer, er en sjælden tilstand [1-3], som kan haves in mente ved pancreasinsufficiens.

Korrespondance: Lise Fischer Mikkelsen. E-mail: LISEHR@rm.dkPubliceret på Ugeskriftet.dk: 22. juni 2020Interessekonflikter: ingen. Forfatternes ICMJE-formularer er tilgængelig sammen med artiklen på Ugeskriftet.dk

Referencer

Litteratur

  1. Sonavane AD, Amarapurkar DN, Amarapurkar AD. Polycystic pancreas. ACG Case Rep J 2006;3:199-201.

  2. Ufuk F, Tekinhatun M, Alver KH. Polycystic pancreas disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009;68:e67.

  3. Nygaard KK, Walters W. Polycystic disease of the pancreas (dysontogenetic cysts). Ann Surg 1937;106:49-53.

Der er i øjeblikket tekniske problemer med at vise kommentarer på Ugeskriftets artikler. Vi arbejder på sagen