Content area

|
|

Population-based studies on atopy in Greenland

Forfatter(e)
Tyra Grove Krause: Forf.s adresse: Marskensgade 10, 4. th., 2100 København Ø. E-mail: tgv@ssi.dk Forsvaret finder sted den 3. marts 2003, kl. 13.00, i foredragssalen, bygning 43, Statens Serum Institut, Artillerivej 5, 2300 København S. Bedømmere: Asger Dirksen , Peter Bjerregaard og Per Magnus , Norge. Vejledere: Mads Melbye , cand.polyt. Lars K. Poulsen og Vibeke Backer .

Ph.d.-afhandlingen udgår fra Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut. Formålet var i Grønland 1) at bestemme forekomsten af atopi blandt skolebørn og undersøge, om atopi var associeret med etnicitet og rejseaktivitet, 2) at etablere spirometriske referenceværdier for grønlandske børn og identificere risikofaktorer for nedsat lungefunktion, 3) at undersøge, om forekomsten af atopi er steget, som det er set i vestlige lande, 4) at undersøge, om BCG-vaccination beskytter mod udvikling af atopi i skolealderen.

Til belysning af 1) og 2) udførtes en undersøgelse af 1.068 skolebørn i Sisimiut i 1998. Til belysning af 3) anvendtes blodprøver fra grønlændere i alderen 15-80 år gemt efter to store screeningsundersøgelser for veneriske sygdomme foretaget i 1987 og 1998. Til belysning af 4) gennemførtes en supplerende undersøgelse af 1.183 skolebørn på Grønlands vestkyst i 2001. Atopi blev defineret som forekomsten af specifikt IgE i serum over for mindst et af otte standardinha- lationsallergener.

Skolebørn i Grønland havde halvt så meget atopi som danske børn (15% vs. 30%). Risikoen for atopi var associeret med forældres fødested og rejseaktivitet. Grønlandske børn havde højere lungefunktionsniveauer end danske børn, og forskellen øgedes med højden. Dette kan både tilskrives antropometriske forskelle og faktorer i den grønlandske levevis. Forekomsten af atopi fordobledes i perioden fra 1987 til 1998, hvilket støtter hypotesen om, at stigningen i allergi er associeret med en vestlig levevis. Stigningen fandt sted i alle aldersgrupper som tegn på, at de faktorer, der er ansvarlige for stigningen, ikke kun virker i barndommen. I modsætning til tidligere fund, beskyttede BCG-vaccination givet efter fødslen ikke mod udvikling af atopi.

Reference: 
Ugeskr Læger 2003;165(10):
Blad nummer: 

Right side

af Bodil Jessen | 01/10
5 kommentarer
af Elo Aagaard Rasmussen | 01/10
1 Kommentar
af Kaja Kastberg Faurø | 30/09
1 Kommentar
af Jesper Peter Schou | 30/09
2 kommentarer
af Simon Graff | 27/09
2 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer