Content area

|
|

Postoperative circadian disturbances

Forfatter(e)
Læge Ismail Gögenur: FORF.S ADRESSE: Engrøjel 42, DK-2670 Greve. E-mail: ig@dadlnet.dk FORSVARET FINDER STED: den 4. december 2009, kl. 14.00, Store Auditorium, Herlev Hospital, Herlev. OPPONENTER: Niels Qvist og Morten Møller.

Disputatsen udgår fra Københavns Universitetshospital, Herlev Hospital. I denne disputats søges det afklaret, hvordan endogene døgnrytmer påvirkes efter kirurgi, og hvilke faktorer der er betydende for, hvor meget patienters døgnrytmer forstyrres. Desuden undersøges det, om døgnrytmeforstyrrelser er relateret til faktorer, der er vigtige for patienters restitution, og om disse kan forebygges ved at behandle med et døgnrytmeregulerende hormon.

Døgnrytmeforstyrrelser blev fundet i alle de undersøgte parametre i relation til både minimalt invasiv kirurgi og major kirurgi. Melatoninkoncentrationen i blodet og dens metabolits koncentration i urinen var forstyrret efter både minor og major kirurgi. Forstyrrelsen var afhængig af varigheden af operationen. Kernetemperaturen var forstyrret efter både minimalt invasiv kirurgi og major kirurgi. Søvnen var massivt forstyrret, både hvad angår søvnrytmen og dens arkitektur efter kirurgi. Forekomsten af episoder med tegn til myokardieiskæmi var koncentreret på bestemte tidspunkter af døgnet. Døgnrytmen i aktiviteten i det autonome nervesystem var også betydeligt forstyrret efter større kirurgi. Der var ligeledes en forstyrrelse i aktivitetsmønsteret efter både minimalt invasiv og major kirurgi.

Selvom der var en forstyrrelse af metabolitten af melatonin i urinen på den fjerde postoperative dag, og denne var korreleret til både søvnkvalitet og søvnmønster, var der ikke nogen umiddelbar forbindelse mellem denne og kognitiv dysfunktion.

Melatoninbehandling havde ikke nogen overordnet effekt på postoperative restitutionsparametre sammenlignet med placebo. Kun hos en undergruppe af patienter, der havde lav forekomst af smerte, kunne der dokumenteres en effekt.

I studierækken, der er inkluderet i denne disputats, er der systematisk påvist en gennemgribende forstyrrelse i døgnrytmer i relation til kirurgi. Disse forstyrrelser er fundet i udskillelsen af hormoner, søvnrytmen, kernetemperaturen, tonus i det autonome nervesystem, forekomsten af myokardieiskæmi og aktivitetsmønsteret. En sammenhæng blev fundet mellem enkelte døgnrytmeparametre og postoperative restitutionsparametre, men nogen forebyggende effekt ved behandling med melatonin i tre dage efter laparoskopisk kolecystektomi kunne ikke påvises. Yderligere studier må afklare, hvorvidt melatoninbehandling i relation til major kirurgi kan have en effekt på parametre, der har betydning for patienters sygelighed.

Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(49):
Blad nummer: 

Right side

af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Lars Ulrik Gerdes | 22/09
3 kommentarer
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar