Content area

|
|

Prænatal eksponering for triclosan associeret med reduceret hovedomfang ved fødslen hos drengebørn

Triclosan anvendes antibakterielt i f.eks. tandpasta. Foto: Colourbox
Forfatter(e)
Redigeret af Kreesten Meldgaard Madsen, kreesten@dadlnet.dk

Triclosan anvendes antibakterielt og fungicidt i en række almindelige produkter f.eks. tandpasta, mundskyllemiddel og sæbe. Det kan i henhold til EU’s kosmetikregelsæt lovligt anvendes i en række udvalgte produkter. Der er evidens fra in vitro- og dyrestudier, som forbinder triclosan med antiandrogen aktivitet og forstyrrelser i thyroideahormons virkning.

I dette danske studie undersøgte man i et prospektivt design associationen mellem prænatal eksponering for triclosan og antropometriske mål ved fødslen og i tremånedersalderen. I alt 514 gravide (en mindre del af Odense Child Cohort) afleverede en urinprøve omkring 28. gestationsuge (median 28,7 uger; spændvidde: 26,4-34,0) og efterfølgende blev triclosanindholdet i urinen bestemt med avanceret massespektrometri.

Nyfødte drenge i den højeste kvartil for prænatal eksponering for triclosan havde et 0,7 cm (95% konfidens-interval (KI): -1,2 til -0,1; p = 0,01) mindre hovedomfang end drenge i den laveste kvartil for eksponering. Endvidere var der en grænsesignifikant invers korrelation mellem prænatal eksponering for triclosan og abdominalomfang (p for trend: 0,07) ved fødslen og mellem prænatal eksponering for triclosan og anogenital afstand efter tre måneder (p for trend: 0,08 og 0,11 (to anogenitale afstandsmål anvendt)).

Professor Henrik A. Kolstad, Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital, vurderer: »Der er begrundet mistanke om, at prænatal udsættelse for triclosan kan medføre udviklingsforstyrrelser; mange er eksponerede, og dette velgennemførte studie af Lassen et al er velkomment. De fandt mindre hovedomfang hos drenge, men ikke hos piger, og de fandt ikke statistisk signifikante sammenhænge med flere øvrige udfald (i alt 13 sammenligninger). Resultaterne er kun delvist overlappende med hidtidig human- og dyreeksperimentel evidens, og spørgsmålet er, om de afspejler årsagssammenhænge eller tilfældighed. Nye studier må bringe os nærmere en afklaring. Som altid inden for epidemiologien – og nu hvor dagene hastigt bliver lysere – skal man have in mente, at en svale gør ingen sommer«.

Lassen TH, Frederiksen H, Kyhl HB et al. Prenatal triclosan exposure and anthropometric measures including anogenital distance in Danish infants.

Environ Health Perspect 23. feb 2016 (e-pub ahead of print).

Interessekonflikter: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Konrad Melonik | 15/08
3 kommentarer
af Sarah Wåhlin-Jacobsen | 12/08
2 kommentarer
af Sebastian von Huth | 09/08
2 kommentarer
af Philippe Adam Grandjean | 08/08
5 kommentarer
af Rune Jacobsen | 06/08
5 kommentarer
af Anna Sofie Bech | 02/08
4 kommentarer
af Lars Bønløkke | 01/08
13 kommentarer
af Henrik Ib Nielsen | 01/08
2 kommentarer
af Jamila Stephanie Hussein Eriksen | 01/08
2 kommentarer