Content area

|
|

Prævalensen af cerebral parese blandt IVF-børn er mere ned halveret over de seneste 20 år

Forekomsten af cerebral parese hos børn, der er undfanget ved assisteret befrugtning er halveret. Faldet kan tilskrives et simultant drop i tvillingefødselsraten blandt IVF-børn fra mere end 25% til nu under 5% pga. strategien om tilbagelægning af kun ét æg.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Anja Pinborg, anja.bisgaard.pinborg@regionh.dk

Baseret på næsten 112.000 IVF-børn fra CoNARTaS (Committee of Nordic ART and Safety) databasen har en nordisk gruppe påvist, at andelen af IVF-børn med cerebral parese er faldet fra 8,2 til 3,4 pr. 1.000 børn over de seneste 20 år. Risikoen for cerebral parese hos IVF-børn vs. baggrundspopulationen faldt fra justeret odds ratio (OR) 2,08 (95% konfidens-interval (KI): 1.33-3.09) i 1990-1993 til OR 1,35 (95% KI: 0,96-1,84) i 2011-2014. Dette fald skyldes med overvejende sandsynlighed et meget stort fald i andelen af IVF-tvillingefødsler pga. indførelsen af single embryo transfer-strategien.

Professor Jakob Ingerslev kommenterer: »Blandt mange landvindinger inden for IVF-behandlingen er det seneste årtis reduktion i hyppigheden af flerfoldsgraviditeter – fra et niveau på omkring 25% til ca. 5% – nok den mest betydningsfulde. De menneskelige, sociale og sundhedsøkonomiske konsekvenser er ganske betydelige, og Spangmoses nordiske registerstudie illustrerer gevinsten i forhold til en af de alvorligste konsekvenser af flerfoldsfødsler«.

Spangmose AL, Christensen LH, Henningsen AKA et al. Cerebral palsy in ART children has declined substantially over time: a Nordic study from the CoNARTaS group. Hum Reprod. 2021 Jul 19;36(8):2358-2370).

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Simon Graff | 27/09
4 kommentarer
af Jonathan Dahl | 26/09
1 Kommentar
af Claus Rasmussen | 23/09
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 22/09
1 Kommentar
af Jeppe Plesner | 21/09
8 kommentarer
af Hanne Madsen | 21/09
5 kommentarer
af Sigrid Bjerge Gribsholt | 19/09
2 kommentarer
af Thomas Edgar Lauritzen | 17/09
1 Kommentar
af Claus Bisgaard | 16/09
4 kommentarer
af Robert F. Chouinard | 09/09
1 Kommentar