Content area

|
|

The prevalence of allergic diseases and sensitization in 6-year-old children

Forfatter(e)
Læge Henrik Fomsgaard Kjær: Forf.s adresse: Allergicentret, Odense Universitetshospital, Sdr. Boulevard 29, DK-5000 Odense C. E-mail: henrik.fomsgaard.kjaer@ouh.regionsyddanmark.dk Forsvaret fandt sted den 19. december 2008. Bedømmere: Magnus Wickman, Bent Klug og Anne-Marie Nybo Andersen. Vejledere: Carsten Bindslev-Jensen, Arne Høst og Klaus Ejner Andersen.
###55304f01### Ph.d.-afhandlingen udgår fra Allergicentret, Odense Universitetshospital, og Klinisk Institut, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, Odense. Afhandlingens manuskripter er publiceret i internationale tidsskrifter. Afhandlingen er baseret på DARC-fødselskohorten, som ved opstart i 1998/1999 inkluderede 562 tilfældigt udvalgte nyfødte børn, der siden er fulgt i et noninterventionsstudie vedrørende allergisk sygdom. Opfølgningsundersøgelser er foretaget, da børnene var 3, 6, 9, 12, 18, 36 og 72 måneder, og omfatter interview med forældrene, klinisk undersøgel...
Reference: 
Ugeskr Læger 2009;171(3):
Blad nummer: 
Du skal være logget ind for at læse denne artikel
Log ind

Right side

af Bjørn Erik Ejbye Sørensen | 26/05
2 kommentarer
af Morten Blomgren | 24/05
2 kommentarer
af Julius Vindbjerg Nissen | 20/05
1 Kommentar
af Hans Henrik Freudenthal | 20/05
1 Kommentar