Content area

|
|

Primær biliær kolangitis er koblet til et gen på X-kromosomet

Primær biliær kolangitis forekommer hyppigst hos kvinder. Indtil videre er det ikke lykkedes at koble sygdommen til X- kromosomet.
Foto: Colourbox
Forfatter(e)

Redigeret af Jens Peter Gøtze, jpg@dadlnet.dk

Primær biliær kolangitis forekommer overvejende hos kvinder. Et nyt studie viser for første gang, at sygdommen er koblet til X-kromosomet, og at genet FOXP3 synes at spille en rolle. 1. reservelæge, ph.d. Stefan Stender, Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, kommenterer:

»Denne metaanalyse af fem tidligere genetiske studier inkluderede 5.244 patienter med primær biliær kolangitis og 11.875 kontroller. En bestemt genetisk variant på X-kromosomet var associeret med 30% øget risiko for primær biliær kolangitis. Associationen sås i kinesere og japanere, men ikke i europæere eller canadiere. Den samme genetiske variant var også associeret med øget udtryk af genet FOXP3 i lymfocytter. FOXP3 er en markør for Treg-celler, en undergruppe af lymfocytter, der spiller en central rolle for immuntolerans. Dette er biologisk interessant, da primær biliær kolangitis er en autoimmun sygdom, hvor immunforsvaret reagerer mod celler i galdevejene. Studiets væsentligste styrke er, at det er lykkedes forfatterne at samle 5.244 patienter med primær biliær kolangitis, en relativt sjælden sygdom. Kohorter af denne størrelse eller større er nødvendige for at kunne detektere de typisk små effekter af enkelte genetiske varianter. Studiets primære svaghed er, at den førnævnte genetiske association ikke blev valideret i eksterne kohorter. Dette øger risikoen for et falskt positivt fund. Koblingen til udtryk af FOXP3 i lymfocytter er spændende, men bør også valideres i mere detaljerede studier. Studiet eksemplificerer udfordringen ved at finde genetiske varianter, der associerer med sjældne sygdomme: det kan kræve inklusion af alle kohorter på verdensplan at opnå tilstrækkelig statistisk styrke«.

Asselta R, Paraboschi EM, Gerussi A et al. X chromosome contribution to the genetic architecture of primary biliary cholangitis. Gastroenterology 2021;160:2483-95.

INTERESSEKONFLIKTER: ingen

Blad nummer: 

Right side

af Stefan Svendsen | 30/07
3 kommentarer
af Leo Kirkegaard Winther | 28/07
17 kommentarer
af Ann-Christina Skyttebo Scheffmann | 26/07
1 Kommentar
af Birger Kreutzfeldt | 23/07
10 kommentarer
af Susanne Mejlby Nielsen | 19/07
2 kommentarer
af Toke Seierøe Barfod | 17/07
1 Kommentar
af Betina Damsgaard | 12/07
1 Kommentar
af Preben G. Berthelsen | 12/07
1 Kommentar
af Eskild Boeskov | 11/07
6 kommentarer